Breaking News
Home / เรื่องเด่น ประเด็นร้อน / กสทช.เผยระงับเฟซบุ๊คที่กระทบความมั่นคงแล้ว 120 รายการ

กสทช.เผยระงับเฟซบุ๊คที่กระทบความมั่นคงแล้ว 120 รายการ

กสทช.เผยระงับเฟซบุ๊คที่กระทบความมั่นคงแล้ว 120 รายการ

facebook

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ ) กล่าวว่า สำนักงาน ได้มีหนังสือแจ้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ระหว่างประเทศ (IIG) และผู้รับใบอนุญาตอินเทอร์เน็ต (ISP) ทุกราย ตรวจสอบและระงับการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ จำนวน 120 รายการตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (.) แจ้งมา ทันทีพร้อมให้รายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงาน กสทช. ด้วย

ในสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และผู้รับใบอนุญาตอินเทอร์เน็ต ทุกรายต้องระมัดระวังในการเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลข่าวสารอย่างมาก เพราะอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ ส่วนผู้ใช้บริการก็อยากจะขอให้ช่วยกันระมัดระวังและพิจารณาข้อมูลข่าวสารก่อนส่งต่อหรือแชร์ข่าวสารให้ผู้อื่นด้วย

ก่อนหน้านี้   คสช. ได้มีหนังสือถึงสำนักงาน กสทช. เพื่อให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และผู้รับใบอนุญาตอินเทอร์เน็ตทุกราย ตรวจสอบและระงับการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ จำนวน 120 รายการทันที พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อ คสช. ด้วย

สำหรับรายการเว็บไซต์ จำนวน 120 รายการที่ คสช. แจ้งให้ดำเนินการตรวจสอบและระงับการเผยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเช่น

https://www..com/pages/No-Coup-Thailand/234144303452067 มีเนื้อหาต่อต้านรัฐประหารhttp://uddtoday.net/ มีเนื้อหาต่อต้าน คสช.

https://www.facebook.com/oneil.donsawan.98?ref=ts&fref=ts มีเนื้อหาหมิ่นสถาบัน          https://www.facebook.com/ThaiNationalPeaceCouncil เป็นเฟซบุ๊กปลอม

ที่มา  : http://www.js100.com/en/site/news/view/2207

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

รอบรู้เรื่องเงินฝากธนาคาร ที่ไม่ได้มีดีแค่ดอกเบี้ย

รอบรู้เรื่องเงิ …

%d bloggers like this: