Breaking News
Home / ข่าวไอที / กสทช. ผนึก กลุ่มทรู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ 3 สมาคมคนพิการ เปิดตัวรายการ “พลังใจ…ไร้ขีด

กสทช. ผนึก กลุ่มทรู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ 3 สมาคมคนพิการ เปิดตัวรายการ “พลังใจ…ไร้ขีด

ผนึก กลุ่มทรู และ 3 สมาคมคนพิการ

เปิดตัวรายการ “พลังใจ…ไร้ขีด”

รายการโทรทัศน์ สำหรับคนพิการ ออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ ช่อง TNN 2 หมายเลข 120  

กรุงเทพฯ 28 เมษายน 2557สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย ดร. กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมด้วย และสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต เปิดตัวรายการใหม่ “พลังใจ…ไร้ขีด” ที่จะช่วยให้คนพิการ รวมถึงพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้าใจคนพิการกลุ่มต่างๆมากขึ้น และทราบว่ากลุ่มคนดังกล่าวมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุด โดยทรูวิชั่นส์ ร่วมเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ผ่านทางช่อง TNN 2 หรือช่องหมายเลข 120 ออกอากาศเป็นตอนแรก วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00 น. – 08.30 น. รวม 22 ตอน แบ่งเป็นกลุ่มออทิสติก 7 ตอน กลุ่มความพิการทางสติปัญญา 7 ตอน กลุ่มบกพร่องทางจิต 7 ตอน และจะมีตอนพิเศษอีก 1 ตอน

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ที่จะร่วมนำศักยภาพและนวัตกรรมทางการสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ เข้าร่วมส่งเสริมและพัฒนาคนในสังคมไทย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยที่ผ่านมา กลุ่มทรู ได้นำนวัตกรรมการสื่อสารและเทคโนโลยี มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในหลากหลายรูปแบบ อาทิ นวัตกรรม Autistic Application แอพพลิเคชั่นการศึกษาที่คิดค้นโดยพนักงานชาวทรู เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้การสื่อสาร ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจแก่เด็กออทิสติก ให้ดำรงชีวิตได้ดีขึ้นและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังร่วมสนับสนุน กสทช.นำเสนอรายการ Deaf Channel ทางช่อง TNN2 รายการโทรทัศน์ที่นำเสนอด้วยภาษามือเต็มรูปแบบรายการแรกในประเทศไทย เมื่อ ปี 2556 อีกด้วย

T Unlimited Heart Power Program

ในภาพ: จากซ้ายไปขวา

1. พระปลัดมานับ ปภัสสโร อุปนายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต

2. ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชน

4. ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัททรู

5. นางสาวกิจจาพร ชื่นบุญ กรรมการสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทย

6. นางชนัญกร สุวรรณชื่น กรรมการสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

จาก Avatar สู่โลกแห่งความจริง เมื่อต้นไม้เรืองแสงกลายเป็นพลังงานสะอาดแห่งโลกอนาคต

จาก Avatar สู่โ …

%d bloggers like this: