12/03/2022 1:27 pm

ไอที ซิตี้ บริจาคเฟอร์นิเจอร์ให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้ว

ภาพบริจาควัดสวนแก้ว3

            เมื่อเร็ว ๆ นี้  พนักงานตัวแทนบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงานให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและคนด้อยโอกาส  ไอที ซิตี้พร้อมเสมอและต้องการช่วยเหลือสังคมและพร้อมที่จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในทุกโอกาสและทุกโครงการที่ได้ร่วมช่วยเหลือและให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: