12/08/2022 6:55 am

Copyright by PR

28 ชาติสหภาพยุโรปวางใจ มาตรฐานความปลอดภัยของไมโครซอฟท์คลาวด์

MICROSOFT CORP. LOGO

ไมโครซอฟท์ขอเรียนให้ท่านทราบถึงข่าวสำคัญในด้านมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการระบบคลาวด์ของเราแก่ลูกค้าองค์กรทั่วโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยงานกำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลจากชาติสหภาพยุโรปรวม 28 องค์กร ได้ออกจดหมายเพื่อให้การรับรองว่าบริการระบบคลาวด์สำหรับองค์กรของไมโครซอฟท์ (เช่น Office 365, Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM และ Windows Intune) มีเงื่อนไขในสัญญาการให้บริการที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของสหภาพยุโรปในด้านความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งถือเป็นข้อบังคับที่เข้มงวดที่สุดในด้านดังกล่าว

ทั้งนี้ ไมโครซอฟท์เป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่เพียงรายเดียวเท่านั้นที่ได้รับการรับรองนี้ โดย มร. แบรด สมิทธ์ รองประธานบริหารและที่ปรึกษาทั่วไปของไมโครซอฟท์ ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจดหมายรับรองดังกล่าว และความสำคัญของจดหมายนี้ที่มีต่อลูกค้าของบริการระบบคลาวด์สำหรับองค์กร ในบล็อกของไมโครซอฟท์ ซึ่งสามารถสรุปได้เป็นประเด็นสำคัญ 3 ข้อ ดังนี้:

–          เงื่อนไขการให้บริการดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติที่ได้รับการรับรองภายใต้ข้อบังคับในด้านการป้องกันความเป็นส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางข้อมูลสำหรับพลเมืองของชาติสหภาพยุโรป ดังนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าความเปลี่ยนแปลงใดที่อาจเกิดขึ้นกับมาตรฐานความปลอดภัยอื่นๆ เช่นข้อตกลง Safe Harbor (การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ระหว่างยุโรปและสหรัฐอเมริกา จะไม่ส่งผลกับการใช้งานบริการบนระบบคลาวด์สำหรับองค์กรของไมโครซอฟท์แต่อย่างใด

–          เงื่อนไขการให้บริการนี้ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานได้กับการถ่ายโอนข้อมูลทั่วโลก (ในขณะที่ Safe Harbor ครอบคลุมเพียงแค่การถ่ายโอนระหว่างยุโรปและสหรัฐอเมริกา)

–          ไมโครซอฟท์ยังคงดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งทางเทคนิคและการดำเนินงาน อันถือเป็นหน้าที่ของไมโครซอฟท์ภายใต้ข้อกำหนดตามสัญญา ดังนั้น ลูกค้าของไมโครซอฟท์ ทั้งในทวีปยุโรปและภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก จะได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองข้อมูลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ยังได้จัดทำเอกสารคำถามคำตอบเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองของ 28 องค์กรดังกล่าว ปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใดมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลที่ครอบคลุมกว้างขวางรอบด้านเท่ากับบริการของไมโครซอฟท์

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในระบบคลาวด์ของไมโครซอฟท์ให้กับลูกค้าทุกคน บริษัทจะขยายการใช้งานเงื่อนไขการให้บริการคลาวด์ในประเทศสหภาพยุโรปนี้ให้ครอบคลุมลูกค้าองค์กรทุกราย นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ส่วนองค์กรที่กำลังพิจารณาที่จะนำบริการระบบคลาวด์มาใช้งาน ก็สามารถมั่นใจได้ว่าไมโครซอฟท์จะเป็นคู่ค้าที่เชื่อถือได้ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของท่านได้อย่างครบถ้วน

1 thought on “28 ชาติสหภาพยุโรปวางใจ มาตรฐานความปลอดภัยของไมโครซอฟท์คลาวด์

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: