Breaking News

ผลการศึกษาของอะโดบีเผยความเชื่อมโยงระหว่าง “การจ้างงาน” กับ “ความคิดสร้างสรรค์”

ผลการศึกษาของอะโดบีเผยความเชื่อมโยงระหว่าง

“การจ้างงาน” กับ “ความคิดสร้างสรรค์”

  • เผยความเชื่อมโยงระหว่างการจ้างงานและความคิดสร้างสรรค์ ผู้ตอบแบบสอบถาม 47 เปอร์เซ็นต์เชื่อว่านักศึกษาที่มีทักษะด้านดิจิตอลมีเดีย จะได้เปรียบเหนือกว่าในตลาดแรงงาน
  • กว่า 58 เปอร์เซ็นต์เห็นด้วยว่าทักษะพื้นฐานด้านดิจิตอลมีเดียจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรในศตวรรษที่ 21
  • ผู้ตอบแบบสอบถาม 87 เปอร์เซ็นต์รู้สึกว่าระบบการศึกษาไม่ได้มุ่งเน้นการแสดงความคิดสร้างสรรค์

กรุงเทพฯ30 เมษายน 2557อะโดบีเผยผลการศึกษาในหัวข้อ การศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ และการจ้างงานในการประชุมประจำปีAdobe Education Leadership Forum ครั้งที่ 9 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2557 โดยมีคณาจารณ์และนักการศึกษา 1,531 คนจาก 13 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APAC) ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ในการศึกษา รวมถึงบทบาทในการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านดิจิตอล

Adobe Infographic - APAC-Thai Version

ผลการศึกษานี้เปิดเผยประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียน คณาจารณ์และนักการศึกษาทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเห็นพ้องต้องกันว่า “การแสดงความคิดสร้างสรรค์” (Creative Expression) คือสิ่งจำเป็นสำหรับนักเรียนนักศึกษาทุกคน ไม่ว่าจะเรียนอยู่ในสาขาวิชาใดก็ตาม มีผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง 97 เปอร์เซ็นต์ที่รู้สึกว่าเครื่องมือสร้างสรรค์จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดทางทฤษฎีได้ดีกว่า และปรับปรุงความเข้าใจโดยรวมในห้องเรียน

ผลการศึกษาของปีนี้ยังเผยให้เห็นว่าคณาจารย์และนักการศึกษามีความตระหนักรู้มากขึ้นเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าทักษะพื้นฐานทางด้านดิจิตอลมีเดียเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับบุคลากรในศตวรรษที่ 21 โดย 58 เปอร์เซ็นต์เห็นด้วยอย่างยิ่งกับประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม 47 เปอร์เซ็นต์เห็นด้วยว่านักศึกษาที่มีทักษะความชำนาญในดิจิตอลมีเดียมีโอกาสที่จะได้งานทำมากกว่า โดยจะมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันเหนือกว่า

อย่างไรก็ดี ผลการศึกษานี้ยังแสดงถึงช่องว่างในระบบการศึกษาปัจจุบัน โดย 87 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าตนเองไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างเพียงพอต่อการแสดงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งบ่งบอกอย่างชัดเจนว่านักศึกษาไม่ได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับสถานที่ทำงานสมัยใหม่อย่างเพียงพอ

ปีเตอร์ แมคอัลไพน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการศึกษาของอะโดบีประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กล่าวว่า “ทุกวันนี้ เราเข้าใจว่าการผสานรวม “ทักษะทางด้านวิชาการ” และ “ความคิดสร้างสรรค์” จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ สำหรับบุคลากรในโลกดิจิตอล อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาท้าทายใหม่ที่เราต้องเผชิญในปัจจุบันก็คือ “การลดช่องว่างในระบบการศึกษา” ของเรา และเชื่อมโยงทักษะทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน ถึงเวลาแล้วที่นักการศึกษาหรือคณาจารย์จะต้องร่วมมือกันเพื่อกำหนดแนวทางในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ โดยจะต้องทำให้แน่ใจว่านักศึกษาไม่ได้เป็นเพียงผู้บริโภคเนื้อหาดิจิตอลเท่านั้น หากแต่ยังมีความสามารถในการสร้างสรรค์เนื้อหาดังกล่าวอีกด้วย”

การเปรียบเทียบผลสำรวจจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

เมื่อเปรียบเทียบผลสำรวจจากประเทศต่างๆ พบว่าคณาจารย์และนักการศึกษาในออสเตรเลียและเกาหลีใต้ระบุว่ามีปัญหาช่องว่างในระบบการศึกษาปัจจุบันในเรื่องของการผสานรวมความคิดสร้างสรรค์เข้ากับวิชาการมีจำนวนมากกว่า อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามในออสเตรเลียมีความเชื่อเกี่ยวกับบทบาทของเครื่องมือสร้างสรรค์ และความสำคัญของทักษะดิจิตอลมีเดีย แต่ผู้ตอบแบบสอบถามในเกาหลีใต้ไม่ได้เชื่อเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวมากนัก คณาจารย์และนักการศึกษาในประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้มีทัศนคติแง่ลบมากเกี่ยวกับความสามารถในการผสานรวมความคิดสร้างสรรค์เข้ากับการเรียนการสอนในห้องเรียนของระบบการศึกษาปัจจุบัน

คณาจารย์และนักการศึกษาในอินเดียสนับสนุนความจำเป็นในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียน รวมถึงการใช้เครื่องมือครีเอทีฟเพื่อแสดงแนวคิดอย่างชัดเจน

คณาจารย์และนักการศึกษาจากจีนและเกาหลีใต้ไม่ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องความจำเป็นสำหรับทักษะพื้นฐานด้านดิจิตอลมีเดียของบุคลากรมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมบางประการในส่วนที่เกี่ยวกับความคาดหวังของตลาดแรงงาน ตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้:

เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความในแบบสอบถาม

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งหมด

ANZ

จีน

อินเดีย

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกาหลีใต้

การแสดงความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาทุกคน ไม่ว่าจะในหลักสูตรใดก็ตาม

64%

62%

65%

71%

59%

65%

หากนักการศึกษาใช้เครื่องมือครีเอทีฟ ก็จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดได้ดีขึ้น

54%

58%

57%

70%

62%

45%

ระบบการศึกษาปัจจุบันไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการแสดงความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการ

37%

38%

37%

31%

28%

39%

ทักษะพื้นฐานด้านดิจิตอลมีเดียมีความจำเป็นต่อบุคลากรในศตวรรษที่ 21

58%

68%

53%

66%

62%

50%

นักศึกษาที่มีทักษะความชำนาญด้านดิจิตอลมีเดียมีโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานมากกว่า

47%

49%

50%

44%

52%

46%

จากความเชื่อมโยงระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้น ริชาร์ด ออลเซ่น ที่ปรึกษาด้านการศึกษาจากออสเตรเลีย กล่าวว่า “ความคิดสร้างสรรค์จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง เพราะจะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่า และรับมือกับปัญหาที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ของเราได้อย่างมั่นใจ เพราะบุคลากรทั่วโลกของเรากำลังเปลี่ยนย้ายจากงานที่ใช้แรงไปสู่งานที่ใช้สมอง ซึ่งต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก ผมหวังว่าทางสถานศึกษาจะให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นต่อการบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่”

การศึกษาในหัวข้อ การศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ และการจ้างงานอ้างอิงผลการสำรวจความคิดเห็นของคณาจารย์และนักการศึกษาทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยครอบคลุม 13 ประเทศ (ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม และ ประเทศไทย) การสำรวจความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตดำเนินการระหว่างวันที่ 7 มีนาคม ถึง 18 มีนาคม 2557 ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่คณาจารย์และนักการศึกษาในระดับชั้นประถม มัธยม และอุดมศึกษา

 เกี่ยวกับการประชุมผู้นำด้านการศึกษาของอะโดบี (Adobe Education Leadership Forum) ประจำปี 2557:

Adobe Education Leadership Forum เป็นการประชุมผู้นำทางความคิดด้านการศึกษาที่สำคัญของอะโดบีสำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ทั้งนี้มีผู้บริหารด้านการศึกษากว่า 110 คนจากทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเข้าร่วมการประชุมในปีนี้ หัวข้อของการประชุมในปีนี้คือ “ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป หากแต่เป็นอนาคตของเรา” ในการประชุมครั้งนี้มีการสำรวจความแพร่หลายของความคิดสร้างสรรค์ในระบบการศึกษา รวมถึงบทบาทในการสร้างบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์สำหรับอนาคต โดยจะมีการสำรวจวิธีการต่างๆ ในการผนวกรวมทักษะด้านการสร้างสรรค์เข้ากับระบบการศึกษาปัจจุบัน รวมถึงโอกาสและความท้าทายที่รออยู่เบื้องหน้า

การประชุมผู้นำด้านการศึกษาของอะโดบีประจำปี 2557 นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำอุตสาหกรรมในประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเกี่ยวกับแนวโน้มและความสำเร็จล่าสุด

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมได้ที่: http://www.adobe-eduforum.com/2014 หรือติดตาม @AdobeEDU และเข้าร่วมการสนทนาโดยใช้ #AdobeForum14

เกี่ยวกับ บริษัท อะโดบี ซิสเต็มส์ อินคอร์เปอเรทเต็ด

อะโดบีเปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยประสบการณ์ดิจิตอลสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่http://www.adobe.com/sea

กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อะโดบีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถติดต่อกับทีมงานของอะโดบีและบุคลากรด้านครีเอทีฟผ่าน Facebook ได้โดยตรง เพื่อรับทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหว ข้อมูลอัพเดต และโปรโมชั่นได้ที่ http://facebook.com/AdobeSEA

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

แนวทางปฏิบัติของธุรกิจเฮลท์แคร์ ในการรับมือวิกฤต COVID 19

แนวทางปฏิบัติขอ …

%d bloggers like this: