Breaking News

10 ทักษะ IT ที่คน IT ควรมีติดตัว

10 ทักษะ IT ที่คน IT ควรมีติดตัว

ปัจจุบันการทำงานด้านไอที จำเป็นต้องติดตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับ ซึ่งยังไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจที่ต้องขยันและอดทนในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก นั่นหมายความว่า คนที่มีทักษะ IT ที่เหนือกว่า คือคนที่ถือไพ่ เหนือคู่แข่ง

ไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตาม IT ก็ยากที่จะคาดเดาในช่วงระยะเวลา 5 ปีนี้ แล้ว IT Pros. อย่างพวกเรา ควรปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร? มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย วันนี้ทางข่าวไอที 24 ชั่วโมง ขอนำเสนอทักษะที่ควรทราบ 10 ทักษะที่สำคัญในปัจจุบัน ซึ่งได้มาจากเว็บไซต์ของ Microsoft เอามาแบ่งปันกันอ่านครับ

1. Windows PowerShell
การทำความเข้าใจ Windows PowerShell เป็นอย่างดี จะช่วยให้ IT Pros. สามารถทำงานบนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ได้อย่างง่ายดาย ยกตัวอย่างเช่น ใน Exchange Server 2007 และ Exchange Server 2010 จะใช้ GUI-based ซึ่งรันอยู่บน Windows PowerShell นั่นหมายความว่า Admin สามารถสร้างฟอร์ม GUI ได้เอง ผ่าน Command Line หรือ ผ่าน Windows PowerShell Script

ความจริงคุณสามารถใช้ Windows PowerShell ในการดูแลระบบ Microsoft Server ได้หลายๆผลิตภัณฑ์ แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะ Windows PowerShell ในระดับสูงเกินไป เหตุผลในการเรียนรู้ Windows เป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากการจัดการ GUI-based ใน Microsoft Server รุ่นใหม่ๆจะเพียงพอต่อฟังก์ชั่นการดูแลระบบพื้นฐาน อะไรที่คุณต้องการนอกจากนี้ คุณจำเป็นต้องใช้ Command Line เพิ่มเติม ถ้ามีการสร้าง GUI เพิ่มเติม หากคุณต้องการเป็นแอดมินที่มีความเชี่ยวชาญอย่างหาตัวจับยาก คุณควรจะมีความรู้ในเรื่องของ Windows PowerShell เพิ่มขึ้นด้วย

2. Server Virtualization
คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกๆองค์กรในปัจจุบันมีการใช้งาน Server Virtualization เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ดังนั้นการทำความเข้าใจถึงการทำงานของ Server Virtualization จึงเป็นทักษะที่สำคัญของผู้ดูแลระบบหน้าใหม่

ในตลาดของ Server Virtualization มีผลิตภัณฑ์ออกมามากมาย และมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย คุณไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทุกๆ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดคุณแค่ทำความเข้าใจอย่างน้อยสองผลิตภัณฑ์ก็เพียงพอ คุณควรทำความเข้าใจและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งคุณควรทำความเข้าใจกับคำว่า Resource Allocation, หรือทำอย่างไรในการทำ Virtualize Server และควรดูแลระบบระบบ Virtual Server ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาได้อย่างไรก็เพียงพอแล้ว

3. Failover Clustering
Failover Clusteringได้มีการนำมาใช้งานอยู่หลายปี ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีมาแทนที่ ซึ่งมีสองปัจจัยสำคัญในการให้ความสำคัญกับ Failover Clustering

อย่างแรกคือ องค์กรส่วนมาก มีการกำหนด SLAs (Service Level Agreement) ของแผนก IT มีทางเดียวที่ IT จะทำได้ตาม SLA คือต้องทำการพร้อมๆ กันหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน

อีกเหตุผลหนึ่ง คือ Failover Clustering เป็นส่วนที่สำคัญมากในการทำ Server Virtualization ในอดีต หาก Server ล้มเหลว อาจจะสร้างความน่ารำคาญมากกว่า แต่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่องค์กรใช้งาน Virtualization หากมีการล้มเหลวเพียง Server เดียวก็อาจส่งผลต่อหลายๆ Virtual Server ดังนั้น การป้องกันความล้มเหลวของ Server เป็นทักษะที่สำคัญที่คน IT Pros. ควรจะมีติดตัว

4. SAN Management
อีกหนึ่งทักษะที่มีความสำคัญต่อวงการ IT คือ ทักษะในการบริหารจัดการ SAN (Storage Area Network) ซึ่งควรเป็นส่วนหนึ่งของทักษะที่คน IT ควรมีในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น SANs มีราคาที่สูงมาก อาจยากต่อการเรียนรู้ สำหรับผู้ดูแลระบบที่อยู่ในองค์กรที่มีขนาดเล็กที่ไม่สามารถใช้งาน SANs ได้

เนื่องด้วยเหตุผลนี้ จึงเริ่มมีการทำ Server ที่มีความสามารถด้อยกว่า เพื่อจะได้นำไปติดตั้งภายในเครื่องขององค์กรได้ แทนที่ Server หลายๆตัว ที่ต้องทำการเชื่อมต่อเพียงจุดๆเดียว ซึ่งตรงกับความเป็นจริงในการใช้งานที่มีจำนวนมาก และการทำ Server Virtualizationที่มากขึ้น

Virtualization host ในองค์กรได้ทำการจัดเก็บใน Virtual hard drive ซึ่งอยู่บน Virtual Server ผ่านเครื่องที่มีการทำ Centralized Storage ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ใช้ SAN แต่การจัดการ Storage จะใช้เทคนิคที่คล้ายๆกัน เพียงแต่ SAN จะใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น

และอีกเหตุผลหนึ่ง SAN Storage ได้กลายมาเป็น Cloud Storage โดย Provider จะควบคุม SANs ให้ ถ้าคุณทำการสมัคร Cloud-based storage คุณอาจจะได้เรียนรู้ถึงการทำการจัดการ Storage ขั้นพื้นฐานก็เป็นได้

5. Compliance
เพื่อนชาว IT Pros. หลายคนเกลียดหัวข้อการทำ Compliance ซึ่งหลายปีที่ผ่านมา มีการนำ Compliance มาใช้งาน เพื่อตระหนัก และปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งในองค์กร และอุตสาหกรรม มาถึง ณ วันนี้ กลยุทธ์เหล่านั้นก็ยังไม่มีการนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผลหนึ่งที่การนำกลยุทธ์นี้มาใช้งานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าIT Pros. หลายคนหลีกเลี่ยงการที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีมากใน Compliance ภายใต้สภาวะการทำงานปัจจุบันที่มีความกดดันสูงอยู่แล้ว ดังนั้นสำหรับคน IT รุ่นใหม่ควรมีพื้นฐานของ IT Compliance อยู่บ้าง เพื่อรองรับต่อการปรับตัวขององค์กรในอนาคต

อีกเหตุผลหนึ่ง ทำไม Compliance ถึงเป็นเรื่องที่ยาก เพราะว่าในตัวเนื้อหา ข้อกำหนดมีส่วนมากที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย ยกตัวอย่างเช่น บริษัททางด้านการเงินต้องการเปลี่ยนแปลงกฏใหม่ขององค์กร ซึ่งกฏใหม่ขององค์กรอาจจะส่งผลกระทบต่อคน IT โดยตรง ซึ่งยากที่จะปฏิเสธได้ ดังนั้นคน IT ควรมีความรู้ตรงนี้อยู่บ้างเพื่อเราจะได้ไม่เสียรู้ให้กับองค์กรที่คอยเอารัดเอาเปรียบเรา

6. Recovery Techniques
ทักษะในการกู้คืน (Recovery) อ่านจะฟังดูแปลกๆอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตามเทคนิคในการ Recovery ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่คน IT Pros. ควรมี เช่น การทำ Disaster Recovery ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาการ Recovery ยังใช้เทปแบ็คอัพอยู่

แต่ ณ ปัจจุบัน เทคนิคได้มีการพัฒนาขึ้น เกือบทั้งหมดของ Microsoft Server จะมีความต้องการในการทำ Disaster เฉพาะของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น คุณใช้เทคนิคที่แตกต่างกัน ในการ Back up และ Restore บน Exchange Server และ SharePoint Server สำหรับผลิตภัณฑ์ Server เช่น Exchange, SharePoint และ SQL Server จะมี Rule ที่ซับซ้อนในการจัดการข้อมูลทั้ง Back up และ Restore ในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ นอกเหนือจากนั้น เงื่อนไขในการจัดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับความต้องการ เช่น อาจจะทำบางส่วนใน failover cluster หรือ distributed deployment

ในความเป็นจริง IT Pros. ส่วนมาก อาจจะไม่เข้าถึงการ Backup และ Restore ของผลิตภัฯณ์ที่เกี่ยวกับ Server ที่หลากหลายมากนัก เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจ ความต้องการเฉพาะของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่คน IT Pros. ควรมีอยู่ในตัว

7. Traffic Management
เป็นเวลามานานแล้ว การทำ Traffic Management หมายความว่าการเซ็ตอัพ Firewall เฉพาะ Server และชนิดของ Traffic นั้นๆ เช่น การบล็อคเฉพาะบาง Traffic เพราะฉะนั้นการคอนฟิคคูเรชั่นจึงยังมีความสำคัญ แต่ Traffic Management มีความหมายที่แตกต่าง และการเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจในอนาคตอันใกล้นี้

ในปัจจุบัน หลายๆ Application มีการทำงานบน Cloud Service นั่นหมายความว่า Application ไม่จำเป็นต้องติดตั้งที่เครื่องของคุณ เพียงแค่ขอให้องค์กรมีอินเทอร์เน็ตที่มีแบนด์วิตช์ที่มีคุณภาพ และเร็วเพียงพอ ดังนั้นเราจึงมีทางเลือกให้เลือกน้อยลงในการใช้งานแบนด์วิธ ซึ่งต้องขึ้นกับ Application ที่มีความสำคัญ หรือความเสี่ยงสูง ดังนั้นสิ่งที่สำคัญในการจัดการ Cloud-based Application จึงเป็นทักษะที่สำคัญที่คน IT Pros. ต้องเรียนรู้ พร้อมทั้งการจัดการ Traffic ให้มีความเหมาะสมด้วย

8. IPv6
อีกทักษะหนึ่งที่ตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการคือ IPv6 ทาง Microsoft เราได้ทำการใช้ IPv6 มาตั้งแต่ Windows 2000 ออกมาตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว แต่ก็ยังไม่มีการนำมาใช้งานแพร่หลาย เมื่อ 10 ปีที่แล้วเช่นกัน

หลังจากที่ยุคของ ดอทคอม ได้เข้ามาแทนที่ยุคเก่า ทำให้คนที่ต้องการเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องมีหมายเลขในการระบุตัวตน ทำให้สตอเรจในการจัดเก็บ IP Address เกิดปัญหาขึ้นมา เชื่อหรือไม่! IP ได้ใกล้หมดอย่างรวดเร็ว ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็น IPv6 แต่ปัญหาดังกล่าวก็ถูกแก้ไขโดย NAT (Network Address Transition) Firewall

NAT Firewall ยังคงใช้แพร่หลายในปัจจุบัน แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีของ NAT ทำให้เห็นทางตันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ NAT ทำงานได้ดีภายใต้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใน Firewall ซึ่งทำให้ยากต่อการเชื่อมต่อสู่โลกภายนอก โดยที่คนส่วนใหญ่คาดหวังว่าในอนาคตเราสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ที่ใดก็ได้ที่มีคอมพิวเตอร์

IPv6 จะช่วยในเรื่องของการหมดไปของ IP ปัจจุบัน นอกจากนี้ IPv6 ได้นำคุณสมบัติของ Security เข้ามารวมอยู่ด้วยซึ่งใน IPv4 ไม่มีอยู่ในโปรโตคอล ยกตัวอย่างเช่น IPSecเป็นต้น

9. Conferencing
เนื่องจากสภาพการเศรษฐกิจในปัจจุบัน หลายๆองค์กรมีความสนใจในการทำ Online Meeting ซึ่งการทำ Online Meeting มีหลากหลายรูปแบบ ไม่ใช่เพียงค่า VoIP (Voice over IP) เพียงอย่างเดียว หรือการรวม Video Conference เพียงแค่นั้น ในกรณีแบบนี้ แอดมินควรจะมีทักษะในการอิมพลีเมนต์ระบบServer ภายในให้ระบบในการทำงานแบบ Collaborative อีกทั้งเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เพิ่มเติมอีกด้วย

ปีที่แล้ว ผมได้เขียนหนังสือชื่อ “Brien Posey’s Guide to Practical Telecommunications” ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดในการผสมผสานเทคโนโลยี เช่น Exchange Server และ Office Communication Server ในการทำ Collaborative Conferencing Server ภายในบริษัท ขณะที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้อยู่ ผมได้ถูกบังคับให้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านโทรศัพท์ เช่น โปรโตคอลพื้นฐาน หรือการกำหนดหมายเลข ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ณ วันนี้ เราก็ควรเรียนรู้พื้นฐานทั่วไปของเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

10. Mobile Computing
ทักษะที่คุณควรมีท้ายสุด คือเรื่องเกี่ยวกับ Mobile Computing ถึงแม้ว่าเรื่อง Mobile Computing จะเป็นเรื่องที่เหมือนเดิมมาแล้ว 15 ปี แต่ในปัจจุบัน หลายๆคนให้ความสนใจและศึกษาอย่างจริงจัง ทำให้โทรศัพท์มือถือได้ถูกพัฒนา และออกรุ่นใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา และมีการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

โทรศัพท์มือถือบางประเภทมีราคาที่แพง บางรุ่นก็มีความซับซ้อน และบางรุ่นก็ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีการประมวลผลของ Application ซึ่งการใช้งานก็อาจมีการคิดอัตราที่มีราคาสูงเช่นกัน

แต่ในปัจจุบัน เกือบทุกคนจะมีสมาร์ทโฟนใช้งาน สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆมีราคาที่ไม่แพง อีกทั้งมีการเชื่อมต่อที่ดีขึ้น พร้อมด้วย Application ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น และทักษะที่สำคัญของคน IT Pros. ที่ควรเรียนรู้คือเรื่องการใช้งานโทรศัพท์มือถือ กับเครือข่ายภายในองค์กร อีกทั้งความรู้ด้าน Security เพื่อปกป้องข้อมูลของพนักงาน และความลับของบริษัทควบคู่ไปด้วย

บทความโดย
Brian Posey

แปลและเรียบเรียงใหม่เป็นภาษาไทย และสามารถอ่านบทความเป็ฯต้นฉบับภาษาอังกฤษ ได้ที่นี่

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเทคโนโลยีสารสนเทศ

คําศัพท์ภาษาอัง …

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: