Breaking News
Home / ข่าวไอที / ซิป้า-ไอบีเอ็มประกาศรางวัลชนะเลิศ Thailand Mobilithon Contest 2013

ซิป้า-ไอบีเอ็มประกาศรางวัลชนะเลิศ Thailand Mobilithon Contest 2013

IBM LOGO

ซิป้า-ไอบีเอ็มประกาศรางวัลชนะเลิศ Thailand Mobilithon Contest 2013

Win Announc Mobilithon Thai Fnal

กรุงเทพฯ – 27 มีนาคม 2557: สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้าและไอบีเอ็ม (NYSE: ) ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจร่วมประกาศผลงานชนะเลิศจากการแข่งขันพัฒนาโมบายส์แอพพลิเคชั่นในโครงการ Thailand Mobilithon Contest 2013 โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโมบายส์แอพพลิเคชั่นที่สอดคล้องตามความต้องการของอุตสาหกรรม รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นนักพัฒนารุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ และเฟ้นหาผู้เข้าร่วมโครงการ Global Entrepreneur Program เพื่อมองหาผู้ร่วมลงทุนในอนาคต การแข่งขันในครั้งนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงเพราะมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 380 โครงการจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

การแข่งขันแบ่งออกเป็นสามประเภทตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่รองรับการใช้งานจริงของโมบายส์แอพพลิเคชั่น ได้แก่ ธุรกิจทั่วไป การศึกษา และเอนเตอร์เทนเมนต์ สำหรับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศในด้านธุรกิจทั่วไป คือ ทีมนิดะคุง จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า มหาวิทยาลัย  มีผู้ร่วมทีมในการแข่งขันในครั้งนี้ คือ นายธีรพงค์ ศันสนียวรรธน์ นายนภดล หมั่นหลิน นายวีระชัย จันทร์สุด รางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศในด้านการศึกษา คือ ทีม Padism จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีผู้ร่วมทีมในการแข่งขันในครั้งนี้ คือ นางสาวปาณิศา ศรีสุวรรณนิเวศ นายกมล กมลศิริวัฒน์ นายชานน จินต์พิศุทธิ์ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศในด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ คือ ทีมแล้วเราจะเจอกันอีกไม่ช้า จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้ร่วมทีมในการแข่งขันในครั้งนี้ คือ นายเทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ นายกลวัชร คล้ายนาค นายภากร มิ่งศิริปรีดา

นอกจากจากนี้ยังมีรางวัลชนะเลิศระดับภาคอีก 8 รางวัล ซึ่งสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกประเภทการแข่งขันจะได้รับทุนสนับสนุนทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท (8 ทีมรวมกัน) และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยียมระดับประเทศในทุกประเภท ยังมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ IBM Global Entrepreneur Program ในระดับนานาชาติ เพื่อมองหาผู้ร่วมลงทุนทางธุรกิจต่อไป

นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า กล่าวว่า Thailand Mobilithon Contest 2013 เป็นโครงการสร้างสรรค์ที่กระตุ้นให้นักศึกษาหันมาสนใจและสร้างเสริมทักษะการพัฒนาโมบายส์แอพพลิเคชั่นเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจโดยแท้จริง อันจะเป็นแรงผลักดันสู่การพัฒนาบุคลากรด้านไอทีมืออาชีพ และสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย

นางเจษฎา ไกรสิงขร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดซอฟต์แวร์ บริษัท ประเทศไทย จำกัด กล่าวเสริมว่า การใช้เทคโนโลยีไร้สายขององค์กรเปลี่ยนโฉมหน้าไปมากอย่างเห็นได้ชัด จากวิถีการใช้เทคโนโลยีโมบายและโซเชียลของคนในปัจจุบัน องค์กรกำลังขานรับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อรองรับกับวิถีการทำงานของคนเจเนอเรชั่นใหม่ เน้นการสร้างความมีส่วนร่วมในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย อันเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเรื่องโมบายส์เฟิร์สที่ไอบีเอ็มให้ความสำคัญอย่างมากทั่วโลก โครงการ Thailand Mobilithon Contest 2013 เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้และทักษะจากแนวคิดนี้ไปต่อยอดและสร้างคุณค่า โดยไอบีเอ็มจัดอบรมให้ความรู้ให้กับนักศึกษาภายใต้โครงการนี้ไปแล้วกว่า 120 คน จาก 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การสนับสนุนโครงการ Thailand Mobilithon Contest 2013 ของไอบีเอ็ม เป็นการจัดการแข่งขันพัฒนาโมบายส์แอพพลิเคชั่นครั้งแรกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ไอบีเอ็ม อคาเดมิค อินนิชิเอทีฟ” (IBM Academic Initiative) ซึ่งไอบีเอ็มได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษากว่า 2,000 แห่งหลายประเทศทั่วโลก ถือเป็นโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งของไอบีเอ็มที่มุ่งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะด้านไอทีให้กับบุคลากร นักเรียน นิสิต/นักศึกษาทั่วโลก

เกี่ยวกับไอบีเอ็ม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอบีเอ็มได้ที่ ibm.com

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

แชฟฟ์เลอร์จับมือมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ผนึกกำลังดันโซลูชั่น e – F@ctory 

แชฟฟ์เลอร์จับมื …

%d bloggers like this: