Breaking News
Home / โปรแกรม / ซิกมาโซลูชันส์ แนะนำ EDEM ซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุดเพื่อการวิเคราะห์วัสดุปริมาณมวล (Bulk materials)
การวิเคราะห์วัสดุปริมาณมวล (Bulk materials)

ซิกมาโซลูชันส์ แนะนำ EDEM ซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุดเพื่อการวิเคราะห์วัสดุปริมาณมวล (Bulk materials)

ซิกมาโซลูชันส์ แนะนำ ซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุดเพื่อการวิเคราะห์วัสดุปริมาณมวล (Bulk materials)

edem

(18 มีนาคม 2557) บริษัท ซิกมาโซลูชั่นส์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการงานวิเคราะห์เพื่อการออกแบบและแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรม เปิดตัวซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุด EDEM อันเป็นโซลูชั่นเพื่อใช้จำลองพฤติกรรมของวัสดุปริมาณมวล (Bulk materials) และวัสดุที่เป็นเม็ดเล็ก (Granular Solids) เช่น ผงแป้ง น้ำตาล ข้าวสาร ก้อนหิน ก้อนแร่ ฯลฯ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ EDEM ใช้สำหรับการคำนวณปัญหาของวัสดุที่มีขนาดอนุภาคเล็กๆ หรือวัสดุปริมาณมวลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการผสม การถ่ายเทความร้อน และการขนถ่ายวัสดุ ซอฟต์แวร์นี้จึงเป็นโซลูชันที่เป็นนิยมกันอย่างกว้างขวางในแวดวงอุตสาหกรรม เช่น การจำลองการผสมผงเคมีในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ (Chemical) การจำลองการเคลือบผิวเม็ดยาในอุตสาหกรรมยา (Medical) การจำลองการลำเลียงเม็ดลำไยอบแห้งในอุตสาหกรรมการเกษตร (Agricultural) และการจำลองการบดก้อนหินหรือก้อนแร่ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น

และเพื่อเป็นการแนะนำให้วิศวกร อาจารย์ นักวิชาการ และผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้รู้จักในประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ EDEM และทดลองใช้งานจริง บริษัท ซิกมาโซลูชั่นส์ จำกัด จึงได้จัดงานบรรยายเชิงวิชาการขึ้นในหัวข้อ “การวิเคราะห์ปัญหาของวัสดุปริมาณมวลด้วย EDEM” วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เว­­­­ลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ บริษัท ซิกมาโซลูชั่นส์ จำกัด ชั้น 23 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถ.กรุงธนบุรี (ใกล้สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งโดยกรอก แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรม และส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 0-2862-2405 หรืออีเมลมาที่ mailto:info@sigmasolutions.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ EDEM ได้ที่ ฝ่ายขาย บริษัทซิกมาโซลูชันส์ จำกัด โทร. 0-2862-1188 www.sigmasolutions.co.th

เกี่ยวกับบริษัท ซิกมาโซลูชั่นส์ จำกัด

ซิกมาโซลูชั่นส์ กำเนิดขึ้นจากแนวคิดที่จะผลักดันเทคโนโลยีการคำนวณเชิงวิศวกรรม หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า CAE (Computer-Aided Engineering) ให้เข้าสู่ตลาดประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีทิศทางอย่างชัดเจนที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรเชิง CAE อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งทางด้านการจำหน่ายโซลูชั่นส์ชั้นนำในสาขาต่าง ๆ  สำหรับการจำลองแบบทางวิศวกรรมในงานวิจัยและพัฒนาหลากหลายรูป แบบ อาทิ ซอฟต์แวร์ทางด้านไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEA), พลศาสตร์การไหล (CFD), กลไกการเคลื่อนที่ (Motion), กระบวนการผลิต (Manufacturing) ฯลฯ จากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ที่เหมาะสำหรับผู้ใช้ในระดับเริ่มต้นที่เน้นการใช้งานง่าย ไปจนถึงงานวิจัยระดับสูงที่ต้องการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวโยงกัน หลากหลายสาขาการคำนวณ รวมไปถึงการอบรมให้วิศวกรสามารถใช้งานเทคโนโลยี CAE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการให้บริการวิเคราะห์ปัญหาด้วยซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรมที่เรามีอยู่ โดยสามารถรองรับงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม เครื่องจักรกล ตลอดจนการออกแบบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์สำหรับงานขึ้นรูปโลหะแบบ ต่าง ๆ อันได้แก่ Sheet Forming, Forging, Rolling, Extrusion, Drawing เป็นต้น

***********************************************************************************************************************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่

คุณภูษณิศา อู่พิชิต (ลิน)

บริษัท ซิกมาโซลูชั่นส์ จำกัด

โทร. 0-2862-1188 เบอร์ต่อ 203 อีเมล pr@sigmasolutions.co.th

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

อะโดบีเปิดตัว Adobe Sign รองรับดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นครั้งแรกสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี

อะโดบีเปิดตัว A …

%d bloggers like this: