Breaking News
Home / บทความน่ารู้ / อาชีพเงินล้าน…นักพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่นรองรับ 3G
อาชีพเงินล้าน...นักพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่นรองรับ 3G

อาชีพเงินล้าน…นักพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่นรองรับ 3G

ในยุคปัจจุบัน อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของผู้คนมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการเป็น อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารพื้นฐานแล้ว อุปกรณ์เคลื่อนที่ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลง หรือเล่นเกมส์ และยังใช้เป็นอุปกรณ์ในการรับข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารออนไลน์ต่างๆ นอกเหนือจากนี้ ยังมีการประยุกต์ใช้เพื่อเสริมความสามารถในการทำธุรกิจ เช่น การใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ช่วยของพนักงานขายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าอย่างน่าสนใจ โดยมีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง เป็นต้น ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือโมบายล์แอพพลิเคชั่นนั้น มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความหลากหลายของอรรถประโยชน์ต่างๆบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทำให้อาจกล่าวได้ว่า ธุรกิจพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่นนับได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและน่าสนใจธุรกิจหนึ่ง ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเริ่มทยอยเปิดให้บริการ บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 ของปี 2556 ซึ่งจะทำให้เกิดการเข้าสู่ยุคสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงไร้สาย และเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดบริการและการประยุกต์ใช้เชิงธุรกิจด้านต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆมากยิ่งขึ้น

ความน่าสนใจและแนวโน้มของธุรกิจพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่น

แม้ว่าตลาดโมบายล์แอพพลิเคชั่นไทยในปัจจุบันยังคงมีขนาดเล็กและอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ก็ยังคงมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการที่จะมีส่วนผลักดัน ให้ตลาดดังกล่าวมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด พร้อมทั้งเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่นมีความน่าสนใจธุรกิจหนึ่ง โดยปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญมีดังนี้

การเปิดให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz การทยอยเปิดให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ตามเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ พร้อมทั้งการออกโปรโมชั่นทางการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าบนบริการ 3G ใหม่ และเร่งโอนย้ายลูกค้าจากระบบ 2G เดิม น่าจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริโภคหันมาใช้งานบริการข้อมูลความเร็วสูงไร้สายบนระบบ 3G มากยิ่งขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้เกิดความต้องการบริการและแอพพลิเคชั่นใหม่ๆที่ต้องอาศัยการสื่อสารความเร็วสูง ไม่ว่าจะเป็นด้านบันเทิงอย่างการชมภาพยนตร์ออนไลน์ หรือแม้แต่ด้านธุรกิจ ซึ่งสามารถใช้เป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลเชิงธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลา

การขยายตัวของตลาดสมาร์ทโฟนที่รองรับ 3G จากคุณสมบัติอันโดดเด่นของสมาร์ทโฟนในเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และสามารถลงแอพพลิเคชั่นต่างๆได้ จนมีการกล่าวกันว่าสมาร์ทโฟน คือ คอมพิวเตอร์ขนาดย่อส่วน ที่ผู้บริโภคสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ จึงทำให้เกิดความยืดหยุ่นสูงในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างบริการใหม่ๆ ในการตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือแม้แต่การฟังเพลงหรือเล่นเกม เป็นต้น โดยในปีนี้ผู้ประกอบการได้มีแผนที่จะเปิดตัวสินค้าสมาร์ทโฟนอีกหลายรุ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้งานระบบ 3G บนคลื่น 2.1 GHz และเจาะกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงระดับบน ซึ่งมีกำลังซื้อที่แตกต่างกัน การขยายตัวของตลาดสมาร์ทโฟนดังกล่าว คาดว่า จะมีส่วนช่วยผลักดันการขยายตัวของฐานผู้บริโภคบนตลาดโมบายล์แอพพลิเคชั่นมากขึ้น

ความนิยมในการใช้งานแท็บเล็ต ถึงแม้ว่าฟังก์ชั่นการทำงานโดยทั่วไปของแท็บเล็ตจะมีความคล้ายคลึงกันกับของสมาร์ทโฟน แต่ด้วยความเร็วในการประมวลผลข้อมูลที่สูงกว่าขนาดของหน้าจอแสดงผลที่ใหญ่ขึ้น และความสามารถในการแสดงผลภาพที่มีความละเอียดสูง ประกอบกับความสามารถในการใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาสำหรับสมาร์ทโฟนได้ ในขณะที่แอพพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาสำหรับแท็บเล็ตมักไม่สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้ ส่งผลให้แท็บเล็ตมีแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายกว่าสมาร์ทโฟน ด้วยคุณสมบัติต่างๆดังกล่าวของแท็บเล็ต ทำให้ผู้บริโภคเริ่มให้ความ สนใจในการใช้งานแท็บเล็ตในวงกว้างมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคลในลักษณะเดียวกับสมาร์ทโฟนแล้ว แท็บเล็ตยังถูกนำมาประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ เช่น การประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ อย่างการใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบในการอธิบายข้อมูลสินค้าต่างๆแก่ลูกค้า หรือแม้แต่ถูกประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์ อย่างการใช้แท็บเล็ตบนรถพยาบาล โดยพนักงานที่ประจำรถพยาบาล สามารถส่งข้อมูลผู้ป่วย และติดต่อประสานงานกับแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ เป็นต้น

โครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนป.1 และม.1 จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายจัดสรรแท็บเล็ตเพื่อนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนป.1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 และขยายสู่เด็กนักเรียนม.1 ในปีการศึกษา 2556 โดยจำนวนแท็บเล็ตที่จัดสรรรวมทั้ง 2 ปีการศึกษาจะมีราว 2.66 ล้านเครื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลบนแท็บเล็ตมากยิ่งขึ้น นับได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของรูปแบบและสื่อการเรียนรู้ของไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล และเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการแอพพลิเคชั่นในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านการ ศึกษาที่สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่เรียน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้นอกห้องเรียนได้อย่างกว้างขวาง และเกิดผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประเภทของโมบายล์แอพพลิเคชั่น

1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ แอพพลิเคชั่นประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคค้นหาหรืออ้างอิง เช่น แอพพลิเคชั่นของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ที่ผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูลโครงการบ้านของบริษัทได้ เป็นต้น

2) เพื่อใช้เป็นช่องทางจัดจำหน่ายคอนเทนต์ แอพพลิเคชั่นประเภทนี้มักจะอนุญาตให้ผู้บริโภคสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ฟรี แต่ต้องซื้อเนื้อหารายฉบับ หรือสมัครสมาชิกรายเดือน เช่น แอพพลิเคชั่นหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารออนไลน์ปกต่างๆ เป็นต้น

3) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการให้บริการต่างๆ แอพพลิเคชั่นประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการให้บริการออนไลน์ต่างๆ เพื่อความสะดวกของผู้บริโภค เช่น การจองตั๋วชมภาพยนตร์ การทำธุรกรรมธนาคารออนไลน์ เป็นต้น

4) เพื่อเป็นแอพพลิเคชั่นอรรถประโยชน์ ซึ่งบางส่วนอาจอนุญาตให้ผู้บริโภคใช้งานได้ฟรี แต่จะถูกจำกัดฟังก์ชั่นการทำงาน โดยผู้บริโภคสามารถชำระเงินเพื่อใช้งานแอพพลิเคชั่นฉบับเต็มที่มีความสามารถที่สูงกว่า เช่น แอพพลิเคชั่นแปลภาษา เป็นต้น

5) เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร เช่น แอพพลิเคชั่นที่เรียกดูสินค้าคงคลังในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

6) เพื่อการศึกษา เป็นแอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนการสอนเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

สภาวะการแข่งขัน…จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-อุปสรรค ธุรกิจพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่น

เพื่อความเข้าใจถึงโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่นที่มาพร้อมกับการเปิดให้บริการ 3G และสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง ของรูปแบบทางธุรกิจได้เต็มที่ ในขณะที่ระมัดระวังหรือกำจัดจุดด้อย และหาทางรับมือกับอุปสรรคทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ผู้ประกอบการควรพิจารณาและทำความเข้าใจผลการวิเคราะห์จุด อ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/อุปสรรค ของธุรกิจดังกล่าว ดังนี้


Strengths

การสื่อสารความเร็วสูงในระบบ 3G ช่วยขยายศักยภาพและหนุนให้สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆที่ต้องรับส่งข้อมูลจำนวนมากได้

มีช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ที่เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก โดยโมบายล์แอพพลิเคชั่นจะถูกขายออนไลน์ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่เรียกว่า ร้านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (Online Application Store) ซึ่งอาจเปิดโดยผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือผู้ให้บริการโทรคมนาคม

สร้างสรรค์ประสบการณ์การใช้งานที่สะดวกและ ง่าย จากคุณลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เช่น ระบบสั่งงานแบบสัมผัส การหมุนหน้าจอไปยังทิศทางที่ต้องการ เป็นต้น ทำให้เกิดการพัฒนาแอพพลิเค ชั่นที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ใช้งานรูปแบบใหม่ ซึ่งสะดวกและง่ายแก่การใช้งาน

เนื่องจากการซื้อขายโมบายล์แอพพลิเคชั่นจะ กระทำกันในลักษณะออนไลน์ ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่มักจำหน่ายในรูปแบบของ CD/DVD จึงช่วยลดต้นทุนในส่วนของการจัดจำหน่าย อย่างการกระจายผลิตภัณฑ์ และการบริหารสินค้าคงคลัง


Weaknesses

เนื่องจากการ พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในระบบ 3G ยังค่อนข้างใหม่ในเมืองไทย ผู้ประกอบการอาจต้องการเวลาในการเรียนรู้และปรับตัว เพื่อสามารถเข้าใจและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเทคโนโลยีดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องอาศัยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่น ซึ่งมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน หรือมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่สูง

ในช่วงแรกของการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ 3G อาจมี ฐานผู้ใช้งานเฉพาะเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ ทำให้ฐานผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ต้องอาศัญการสื่อสารความเร็วสูง อาจมีจำกัดในช่วงแรก

การใช้งานระบบ 3G จำเป็นต้องใช้บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่ที่รองรับ 3G ทำให้มีค่าใช้จ่ายในฝั่งผู้บริโภคในการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้งานระบบ 3G ซึ่งอาจทำให้ฐานผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นบนระบบ 3G ต้องอาศัยเวลาในการเติบโต


Opportunities

พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ที่มักต้องการเข้าถึงบริการต่างๆ เช่น ความบันเทิง และข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น ได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้เป็นโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับบริการต่างๆดังกล่าว

เนื่องจากระบบ 3G ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น ทำให้ การแข่งขันยังอยู่ในระดับต่ำสำหรับธุรกิจพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน 3G จึงยังคงมีคู่แข่งในตลาดในปริมาณไม่มากนัก และนับเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการที่พร้อมและสามารถเข้ามาสร้างความได้เปรียบในธุรกิจแอพพลิเคชั่นบนระบบสื่อสารข้อมูลไร้สายความเร็วสูงได้ก่อน

การทยอยเปิดให้บริการ 3G บนเคลื่อนความถี่ 2.1 GHz จะทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีความเร็วและเสถียรภาพสูงขึ้น คาดว่าจะมีจำนวนผู้ใช้บริการด้านข้อมูลเพิ่มสูงขึ้น และมีความต้องการแอพพลิเคชั่นใหม่ๆสูงขึ้น

ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในต่างจังหวัดยังมีไม่มาก และ การแข่งขันยังไม่รุนแรงมากนัก เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะสามารถเข้าไปรุกตลาดได้เพิ่มขึ้น

Threats

การละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญหาในคอนเทนต์ที่เป็นดิจิทัล ซึ่งในที่นี้คือแอพพลิเคชั่นนั้น ค่อนข้างกระทำได้ง่าย เนื่องจากสามารถส่งผ่านไปยังบุคคลอื่นได้ง่าย

ความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์เพื่อเลือกซื้อแอพพลิเคชั่นที่ต้องการ เนื่องจากอาชญากรไซเบอร์อาจใช้ช่องทางนี้ในการขโมยข้อมูลธุรกรรมการจับจ่ายซื้อของโดยเฉพาะข้อมูลบัตรเครดิต อย่างไรก็ตาม การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่าย 3G ถือว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าการทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน WiFi สาธารณะ

 

ธุรกิจพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่น…โอกาสของผู้ประกอบการ SMEs

จากปัจจัยต่างๆดังที่กล่าวมาข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จะเป็นแรงผลักดันอันสำคัญที่จะทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย โดย สามารถแบ่งรูปแบบของธุรกิจออกได้เป็นสองประเภท คือ

ประเภทที่ 1: ผู้ประกอบการที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อจำหน่ายในร้านแอพพลิเคชั่นออนไลน์โดยตรง

ผู้ประกอบการจะเป็นผู้คิดและพัฒนารูปแบบแอพพลิเคชั่นขึ้นเอง ซึ่งโดยมากจะเป็นแอพพลิเคชั่นอรรถประโยชน์ เช่น แอพพลิเคชั่นบริหารการเงิน ส่วนบุคคล แอพพลิเคชั่นพจนานุกรม เป็นต้น แล้วนำแอพพลิเคชั่นดังกล่าววางจำหน่ายโดยตรงบนร้านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ โดยเทคนิคทางการตลาดอาจจะให้ผู้บริโภคสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นได้บางส่วนฟรี และจำกัดฟังก์ชั่นการทำงานที่สามารถใช้งานได้ โดยผู้บริโภคสามารถชำระเงินเพื่อใช้งานแอพพลิเคชั่นฉบับเต็มที่มีความสามารถที่สูงกว่า สำหรับราคาแอพพลิเคชั่นที่จัดจำหน่ายนั้น จะมีราคาเริ่มต้นที่ราว 30 บาท และมีราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราว 129 บาท ซึ่งนับได้ว่าเป็นราคาที่ไม่สูงนัก อย่างไรก็ดี การขายผ่านทางร้านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ มักจะถูกเรียกเก็บส่วน แบ่งรายได้จากร้านออนไลน์ราวร้อยละ 30 ของยอดขาย (ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม) ประกอบกับราคาของแอพพลิเคชั่นมักถูกตั้งในราคาที่ไม่สูงนักดังที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้รายได้ต่อการขายหนึ่งครั้งค่อนข้างต่ำ จึงมีความจำเป็นที่ต้องขายในปริมาณที่มาก

ประเภทที่ 2: ผู้ประกอบการที่รับจ้างพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ

แอพพลิเคชั่นที่ได้รับจ้างพัฒนา จะมีทั้งที่เพื่อใช้ภายในองค์กรเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้คล่องตัวยิ่งขึ้น เช่น ระบบตรวจสอบสินค้าคงคลัง ระบบส่งเสริมการขาย ระบบตรวจสอบและจัดการขนส่ง เป็นต้น และแอพพลิเคชั่นที่แจกจ่ายให้แก่ผู้บริโภคเพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการหรือส่งเสริมกิจกรรมหรือธุรกิจหลักของตน เช่น แอพพลิเคชั่นธนาคารบนมือถือที่ให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงิน แอพพลิเคชั่นของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่รวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในไทย เป็นต้น สำหรับระยะเวลาการพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่นโดยทั่วไปจะอยู่ที่ราว 3 ถึง 6 เดือน และนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นราว 2 ถึง 4 คน ขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนและขนาดของแอพพลิเคชั่น ทำให้ต้นทุนการพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่นโดยรวมอยู่ที่ราว 250,000 ถึง 970,000 บาทต่อหนึ่งแอพพลิเคชั่น และมีโอกาสทางรายได้ราว 300,000 ถึง 1,200,000 บาทต่อหนึ่งแอพพลิเคชั่น ซึ่งคิดเป็นกำไรประมาณร้อยละ 20 ถึง 24

อาชีพเงินล้าน...นักพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่นรองรับ 3G

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การเริ่มทยอยเปิดให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ในอนาคตอันใกล้นี้ จะส่งผลดีต่อธุรกิจการพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่น ซึ่งอาจเป็นการเปิดโอกาสสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี (SMEs) ที่สามารถปรับตัวและเรียนรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นที่สามารถตอบสนองและดึงดูดความสนใจผู้บริโภคได้

ปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการควรพิจารณาในการประกอบธุรกิจพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่นให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว มีดังนี้

พัฒนาแอพพลิเคชั่นในหลากหลายแพลตฟอร์ม และสามารถจับตลาดในวงกว้าง

จากการที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ในปัจจุบันยังคงมีหลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้งในส่วนของระบบปฏิบัติการ และประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ทำให้ผู้ประกอบการที่ต้องการจับตลาดในวงกว้าง มีความจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาแอพพลิเคชั่นของตนให้สามารถใช้งานได้ในหลากหลายแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มหลักที่ผู้บริโภคใช้งานในวงกว้าง โดยอาจเริ่มพัฒนาบนแพลตฟอร์มที่มีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดก่อน แล้วจึงขยายไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆ เพื่อเป็นทั้งการขยายฐานผู้ใช้ และปิดช่องว่างทางการตลาดที่อาจจะมีผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่คล้ายคลึงกันได้

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยี

คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้านสื่อสาร ข้อมูล สำหรับผู้ประกอบการพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่น ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับตัวและพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล หรือแม้แต่อุปกรณ์เคลื่อนที่ใหม่ๆ ได้ ถ้าบุคลากรในองค์กรไม่สามารถปรับตัวและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจจากพฤติกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ก็อาจจะทำให้สูญเสียความสามารถทางการแข่งขันในอนาคตได้ ฉะนั้น การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยี และสามารถปรับตัวตามทิศทางของธุรกิจใหม่ๆที่เข้ามาได้ นับได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานอย่างหนึ่งของการประสบความสำเร็จ ของธุรกิจในระยะยาว

สร้างความแตกต่างให้กับแอพพลิเคชั่นที่จะพัฒนา

ตลาดโมบายล์แอพพลิเคชั่นมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลก ทำให้มีผู้ประกอบการทั้งที่เป็นองค์กร รวมถึงนักพัฒนาอิสระหันมาพัฒนาโม บายล์แอพพลิเคชั่นมากยิ่งขึ้น ทำให้จำนวนแอพพลิเคชั่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความหลากหลายให้เลือก ผู้ประกอบการควรมองหาช่องว่างทางการตลาดที่มีความต้องการเฉพาะ สำหรับผู้บริโภคหรือธุรกิจไทย เพื่อออกแบบแอพพลิเคชั่นที่จะพัฒนาให้มีความแตกต่างและมีจุดเด่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค หรือตอบโจทย์ความต้องการใช้งานเฉพาะด้านของธุรกิจ รวมถึงการสร้างความได้เปรียบเหนือจุดด้อยของแอพพลิเคชั่นคู่แข่ง

ปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่อง

จากการแข่งขันที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดการพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่น ทำให้แอพพลิเคชั่นที่เคยได้รับความนิยม อาจจะเสื่อม ความนิยมลงอย่างรวดเร็ว หรือแม้แต่ถูกลอกเลียนแนวคิดและมีการออกแอพพลิเคชั่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันออกมา นักพัฒนาต้องหมั่นสำรวจตลาดและวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ๆให้แก่แอพพลิเคชั่นในการรักษาและขยายฐานลูกค้าของตน

ร่วมมือกับสถานศึกษาในการผลิตนักพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่น

เนื่องจาก ธุรกิจการพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่นของไทยนั้นยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น จึงยังคงมีปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรที่มีความรู้และ ความชำนาญเฉพาะในการพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่น ผู้ประกอบการอาจร่วมมือกับสถานศึกษาในการเปิดหลักสูตรการพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่น รับนักศึกษาฝึกงาน ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา ในการทำจุลนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถเริ่มต้นการทำงานได้เร็วหลังจากจบการศึกษา

     โดยสรุป

ตลาดโมบายล์แอพพลิเคชั่นในไทยยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยผู้บริโภคมักเลือกซื้อแอพพลิเคชั่นต่างประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ดี จากการขยาย ตัวอย่างรวดเร็วของฐานผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ประกอบกับการทยอยเริ่มเปิดให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ราวช่วงไตรมาส 2 ของปี 2556 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆเพื่อรองรับบริการที่ต้องการการสื่อสารความเร็วสูง รวมไปถึงการเข้ามาขององค์กรรัฐ และผู้ประกอบการเอกชน ในการผลักดันการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมกิจกรรมหรือธุรกิจหลักของตน ทำให้ตลาดโมบายล์แอพพลิเคชั่นไทยมีแนวโน้มเติบโตที่ดี และเป็นโอกาสของนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นไทย

สำหรับแนวโน้มที่สำคัญในตลาดผู้บริโภคนั้น โมบายล์แอพพลิเคชั่นจะทำให้เกิดการปฏิวัติรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภค และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การจับจ่ายซื้อของซึ่งผู้บริโภคสามารถกระทำได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทางห้างสรรพสินค้าเสมือนจริงบนโมบายล์แอพพลิเคชั่น เป็นต้น หรือแม้แต่ในตลาดองค์กรและผู้ประกอบการขนาดเล็ก จะเกิดโมบายล์แอพพลิเคชั่นใหม่ๆที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้คล่องตัวยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบตรวจสอบสินค้าคงคลัง หรือระบบบัญชีที่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือรายงานต่างๆได้สะดวก ตลาดโมบายล์แอพพลิเคชั่นต่างๆดังกล่าวเหล่านี้ ยังคงเป็นตลาดใหม่สำหรับเมืองไทย จึงเป็นช่องว่างทางการตลาด และโอกาสอันสำคัญสำหรับนักพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่นไทย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการประกอบธุรกิจพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่นให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวนั้น จำเป็นต้องสร้างความแตกต่างให้ กับแอพพลิเคชั่นที่จะพัฒนา และพยายามพัฒนาแอพพลิเคชั่นในหลากหลายแพลตฟอร์ม พร้อมทั้งสามารถจับตลาดในวงกว้าง และปิดช่องว่างทางการตลาดที่อาจจะมีผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่คล้ายคลึงกันได้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังจำเป็นต้องเตรียมบุคลากรในองค์กรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อแสวงหาและเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะเข้ามาในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องหมั่นปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ๆให้แก่แอพพลิเคชั่นในการรักษาและขยายฐานลูกค้าของตน และสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในอนาคต

แหล่งที่มาของข้อมูล
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ksmecare

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

“แอดมินเพจ” ต้องรู้! ปกป้องเพจให้ปลอดภัยด้วยเคล็ดลับจาก Facebook

“แอดมินเพจ” ต้อ …

%d bloggers like this: