Breaking News
Home / บทความน่ารู้ / เรื่องน่ารู้ของ Cloud Computing
cloud_computing_diagram
cloud_computing_diagram

เรื่องน่ารู้ของ Cloud Computing

เรื่องน่ารู้ของ

cloud_computing_diagram
cloud_computing_diagram

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)
เป็นอนาคตของการเก็บข้อมูลและการใช้บริการต่างๆ ด้วยวิธีประมวลผลบนโลกออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

ผู้ที่สนใจใช้บริการ Cloud Computing
ควรทดลองใช้งานฟรีจากหลากหลายผู้ให้บริการก่อนตัดสินใจ เพื่อประเมินความพึงพอใจ ประสิทธิภาพการใช้งาน และช่วยให้เลือกประเภทการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

อุปสรรคของ Cloud Computing
ที่พบในปัจจุบัน คือ ผู้ใช้งานจะต้องใช้อินเตอร์ที่มีเสถียรภาพสูง ทั้งด้านความเร็วและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการใช้งาน นอกจากนี้ในด้านความปลอดภัย ผู้ให้บริการยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการขโมยข้อมูลให้ได้มากที่สุด

Dropbox คือหนึ่งในผู้ให้บริการรับฝากข้อมูลผ่านระบบ Cloud Computing ซึ่งอาจเข้ามาแทนที่การใช้งานทัมบ์ไดร์ฟในอนาคต ด้วยความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยเป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อบนอุปกรณ์การสื่อสารที่แตกต่าง ทั้งสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ หรือแท็เล็ต

Google Apps คือชุดเครื่องมือการทำงานผ่านระบบ Cloud Computing เหมาะสำหรับใช้งานในหน่วยงานขนาดเล็กหรือธุรกิจแบบ SMEs เพราะช่วยลดต้นทุนด้านระบบเทคโนโลยีภายในองค์กรและรองรับการใช้งานได้หลายหลาย เช่น อีเมล์ในองค์กร พื้นที่ในการเก็บข้อมูล สร้างเอกสารรูปแบบต่างๆ ฯลฯ

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

เพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของธนาคาร  ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

เพิ่มประสบการณ์ …

%d bloggers like this: