Breaking News
Home / ข่าวไอที / ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เดินหน้านำโครงการยูธสปาร์คเติมพลังให้เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย
Microsoft
Microsoft

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เดินหน้านำโครงการยูธสปาร์คเติมพลังให้เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

กรุงเทพฯ–23 เม.ย.–ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว4 โครงการเพื่อสังคม ซึ่งมุ่งที่จะมอบโอกาสที่ดีขึ้นแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ โดยทั้ง 4 โครงการใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการYouthSpark(ยูธสปาร์ค) ที่ไมโครซอฟท์จัดขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้แก่เยาวชนที่อยู่ทั่วโลกสำหรับประเทศ ไทยไมโครซอฟท์ ได้ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรทั้ง ภาครัฐบาลองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจ ในการร่วมสร้างโอกาสและความแข็งแกร่งทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยีให้แก่ เยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง16-30 ปี ซึ่งมีจำนวนกว่า 14 ล้านคนทั่วประเทศ[1] ภายในระยะเวลาอีก 3 ปี ข้างหน้า

โครงการ YouthSparkเป็นความคิดริเริ่มของไมโครซอฟท์ที่จะเพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก ภายในระยะเวลาสามปีข้างหน้า โดยแนวทางของโครงการ คือ การสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เยาวชนผ่านการศึกษาและขยายโอกาสการเข้าถึง เทคโนโลยีเพื่อจุดประกายและมอบเครื่องมือในการจินตนาการโอกาสใหม่ๆ เพื่อที่จะสร้างผู้สร้างสรรค์และผู้ประกอบการของสังคมในอนาคต

แนะนำ 4 โครงการใหม่ ภายใต้ YouthSpark ในประเทศไทย
  • โครงการสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่ดี (Innovate For Good)
  • โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีเพื่อขยายขีดความสามารถของเยาวชน(THE YES)
  • โครงการกองทุนพัฒนาเพื่อเยาวชน (Give For Youth)
  • โครงการพัฒนาทักษะด้านไอซีทีแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอา เซียน(Developing and Enhancing ICT Skills of Micro, Small, and Medium Enterprises in ASEAN)

ในวันนี้ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดได้จัดงานโครงการสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่ดี หรือ Innovate For Goodซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน โดยมีเยาวชนกว่า 100 คนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมงานโครงการ Innovate For Good เป็นชุมชนแห่งใหม่ที่ช่วยให้เยาวชนคนหนุ่มสาวทำงานร่วมกัน ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และจินตนาการร่วมกันเพื่อสังคมที่ดีขึ้น รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อสร้างความแตกต่างที่ดีขึ้นให้เกิด ขึ้นกับชุมชนของตนเอง สำหรับโครงการนี้ ไมโครซอฟท์ได้จับมือกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) ในการดำเนินการ

นอกจากนี้สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ยังร่วมสนับสนุนในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีเพื่อขยายขีดความสามารถของเยาวชน (Tech Training to Help Extend Youth Empowerment Space’ หรือ THE YES)อีกด้วย โดยเยาวชนไทยในชนบทและด้อยโอกาสจำนวน 1,200 คน จะได้รับการฝึกอบรมพร้อมโอกาสทางอาชีพ การศึกษา การฝึกทักษะต่างๆ การเป็นผู้ประกอบการ หรือ ความเป็นผู้สร้างสรรค์ของสังคม

โครงการพัฒนาทักษะด้านไอซีทีแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอา เซียน(Developing and Enhancing ICT Skills of Micro, Small, and Medium Enterprises in ASEAN) เป็นอีกหนึ่งโครงการใหม่ ที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงปี 2557 โดยเน้นไปที่การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี สำหรับธุรกิจขนาดย่อม ในประเทศอาเซียน 4 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ สำหรับประเทศไทย มูลนิธิอาเซียนและศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม e-commerce และ e-business ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ถึง 25 ปี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานให้แก่พวกเขา

โครงการกองทุนพัฒนาเพื่อเยาวชน (Give For Youth)ริเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม ปี 2555 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนขนาดย่อมผ่านองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ดีและสร้างสรรค์ของเยาวชนทั่วโลก สำหรับประเทศไทยมีโครงการจำนวน 7 โครงการ ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (พีดีเอ) ซึ่งสามารถระดมเงินทุนผ่านเว็บไซต์ได้มากถึง 120,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือราว 3,600,000 บาท) โดยทั่วโลกโครงการฯ สามารถระดมเงินทุนได้มากกว่า 1.2 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (36 ล้านบาท) สำหรับ 500 โครงการ นับตั้งแต่โครงการเปิดตัว 7 เดือนที่ผ่านมา

รวมพลังปิดช่องว่างแห่งโอกาส

นางสาวศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ระยะเวลา 20 ปี ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ไมโครซอฟท์ได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยผ่าน วิสัยทัศน์ ‘We Make 70 Million Lives Better’ซึ่งที่ผ่านมา มีคนไทยประมาณ 10.6 ล้านคน ได้รับประโยชน์จากหลากหลายโครงการของไมโครซอฟท์ เช่น Partners in Learning, Imagine Cup,DreamSparkและ BizSparkในขณะนี้ เยาวชนของเราต้องเผชิญกับช่องว่างทางโอกาสระหว่างกลุ่มคนที่มีโอกาสเข้าถึง การพัฒนาทักษะ และกลุ่มคนที่ไม่มีโอกาสนั้น อย่างไรก็ตาม ไมโครซอฟท์ พร้อมด้วยเหล่าพันธมิตรจากทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันปิดช่องโหว่เหล่านั้นและ พัฒนาสังคมให้ก้าวไปอีกระดับ ด้วยการมอบโอกาสการเข้าถึงการพัฒนาทักษะต่างๆ แก่เยาวชน เปรียบเสมือนเป็นการจุดประกายแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้น”

นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ กล่าวว่า “เป็นระยะเวลากว่า 7 ปีแล้วที่เราได้เป็นพันธมิตรกับไมโครซอฟท์ ผมได้เห็นถึงคำมั่นสัญญาของไมโครซอฟท์ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน ไทย ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนมีชัยพัฒนาที่สามารถมอบความรู้ด้าน ICT และ การฝึกอบรมแก่ชาวบ้าน ด้วยความช่วยเหลือจากไมโครซอฟท์ ทำให้ชาวบ้านพัฒนาทักษะด้านบัญชี จัดการเอกสารเทคนิคด้านเกษตรกรรม และสามารถสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าของพวกเขาเองได้ ดังนั้น ผมจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมมือทั้งกับไมโครซอฟท์และพันธมิตรเพื่อ มอบโอกาสให้เยาวชนไทยต่อไป”

ศุภฤกษ์ หงษ์ภักดีรองปลัดกระทรวง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าว“ภาครัฐไม่สามารถทำงานด้านการพัฒนาเยาวชนให้สัมฤทธิ์ผลได้โดยลำพัง ดังนั้นการที่มีหน่วยงานต่างๆ ทั้ง องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ ภาคธุรกิจ อย่าง บริษัท ไมโครซอฟท์ เข้ามาร่วมกันทำงานก็จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างแข็งแกร่งและบรรลุเป้า หมาย โครงการที่ไมโครซอฟท์ดำเนินงานนั้นเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ ระดับภูมิภาคอาเซียนแต่เป็นการมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในระดับ โลกเลยทีเดียว เทคโนโลยี นั้นมีประโยชน์มาก หากนำมาใช้อย่างถูกต้อง ก็จะกลายเป็นแหล่งความรู้และมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนของเรา ได้ ทางกระทรวงฯ ขอขอบคุณทุกองค์กรที่มีส่วนร่วมทำให้โครงการ YouthSparkนี้เกิดขึ้น”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ (สำหรับสื่อมวลชน)
คุณพรรวี สุรมูล และ คุณปณิธิดา ผ่องแผ้ว
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์
โทรศัพท์: 0-2627-3501 ต่อ 110, 106
โทรสาร: 0-2627-3510
อีเมล:psuramool@hkstrategies.com, pphongphaew@hkstrategies.com

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

แฟนโน้ตเหนียวแน่น! ต่อคิวรับ “ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต 10 พลัส” พร้อมกันเป็นกลุ่มแรกของโลก

แฟนโน้ตเหนียวแน …

%d bloggers like this: