Breaking News
Home / ข่าวไอที / ‘เคอร์เซอร์พลางตา’ ปกป้องคอมของคุณ
dummy-cursors
dummy-cursors

‘เคอร์เซอร์พลางตา’ ปกป้องคอมของคุณ

Dummy cursors หรือเรียกอย่างว่า “เคอร์เซอร์พลางตา” ระบบที่จะให้คุณสามารถใส่รหัสผ่านบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างไร้ความกังวลแม้จะมีใครจ้องอยู่ด้านหลังคุณก็ตาม การทำงานของเคอร์เซอร์พลางตานี้จะปรากฎหน้าต่างสำหรับใส่หรัสผ่านที่เป็นตัวเลข พร้อมๆกับเคอร์เซอร์ราว 20 ตัวที่เคลื่อนไหวไปมา ซึ่งหนึ่งในเคอร์เซอร์ที่เคลื่อนไหวอยู่นั้นจะมีเคอร์เซอร์อยู่หนึ่งตัวที่เกิดจากการขยับเมาส์โดยผู้ใช้ และมีผู้ใช้เพียงคนเดียวที่รู้ว่าใช้เคอร์เซอร์ตัวนั้นกดรหัสผ่านจากตัวเลขใดบ้าง

dummy-cursors

แบบที่สองจะเป็นหน้าการเข้ารหัสแบบวงกลมมีตัวเลขอยู่โดยรอบ หลักการทำงานก็คล้ายๆกับแบบแรก แต่คราวนี้จะมีเคอร์เซอร์ประจำอยู่ตามตัวเลข 0-9 หนึ่งในนั้นจะมีเคอร์เซอร์ตัวหนึ่งที่รู้เพียงผู้ใช้คนเดียว เมื่อขยับเมาส์เพื่อไปกดตัวเลขที่เป็นรหัสผ่าน เคอร์เซอร์ทั้งหมดจะหมุนไปพร้อมกัน ทำให้ไม่รู้ได้เลยว่าเคอร์เซอร์ตัวไหนที่กดตัวเลขและมีตัวเลขใดบ้าง

เห็นระบบนี้แล้วคงสร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าให้กับพวกที่หวังจะขโมยข้อมูลหรือล้วงความลับจากคอมพิวเตอร์ได้อยู่้มากทีีเ้ดียว และเชื่อว่าต่อไปคงจะพัฒนาไปในหลายๆรูปแบบต่อไป

ที่อยู่ของข้อความต้นฉบับ: http://www.arip.co.th/news.php?id=416419

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Flowhaven ระดมทุน $5.2 ล้าน ยกระดับการให้ไลเซนส์แบรนด์

Flowhaven โซลูช …

%d bloggers like this: