Breaking News
Home / Tag Archives: ซีเกท

Tag Archives: ซีเกท

ซีเกท ประเทศไทยต้อนรับสมาชิกชมรมวิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ซีเกท ประเทศไทยต้อนรับสมาชิกชมรมวิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เ …

Read More »

ซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับคณะอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ โรงงานซีเกทเทพารักษ์

ซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับคณะอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ …

Read More »

ซีเกท ประเทศไทยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป แก่กองยุทธการมณฑลทหารบกที่ 21 จ.นครราชสีมา

ซีเกท ประเทศไทยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป แก่กองยุทธการมณ …

Read More »

ซีเกท ประเทศไทยร่วมสนับสนุนการเรียนการสอน ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ซีเกท ประเทศไทยร่วมสนับสนุนการเรียนการสอน ของสถาบันเทคโนโลยี …

Read More »

ซีเกทผนึกกำลังกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ที่โคราช หวังปั้นเด็กไทยสู่วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซีเกทผนึกกำลังกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. …

Read More »

ซีเกท ประเทศไทยมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ซีเกท ประเทศไทยมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโ …

Read More »

ซีเกท ประเทศไทยสนับสนุนโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

ซีเกท ประเทศไทยสนับสนุนโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศก …

Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันรอยัลอะคาเดมี่ออฟเอ็นจิเนียริ่ง จากมหาวิทยาลัยยอร์ค ประเทศอังกฤษ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกัน “ยกระดับฐานการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันรอยัลอะคาเดมี่ออฟเอ็นจิเนียริ่ง จ …

Read More »

ซีเกท เทคโนโลยีร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดเวิร์คช็อประดับนานาชาติ

ซีเกท เทคโนโลยีร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดเวิร์คช็อประดับนานาชาติ …

Read More »

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารผลิต 6 ณ โรงงานซีเกท โคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารผลิต 6 …

Read More »

ซีเกท ประเทศไทย มอบอุปกรณ์สนับสนุนการวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ซีเกท ประเทศไทย มอบอุปกรณ์สนับสนุนการวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเทคโ …

Read More »

ซีเกท ประเทศไทยมอบอุปกรณ์ค้นคว้าวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ซีเกท ประเทศไทยมอบอุปกรณ์ค้นคว้าวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี …

Read More »