Breaking News
Home / ข่าวไอที / ‘ผู้หญิง’ กับการร่วมสร้างอนาคตให้กับธุรกิจในประเทศไทย

‘ผู้หญิง’ กับการร่วมสร้างอนาคตให้กับธุรกิจในประเทศไทย

ผู้หญิงกับการร่วมสร้างอนาคตให้กับธุรกิจในประเทศไทย  

เนื่องในโอกาสที่เราได้ร่วมเฉลิมฉลองและให้ความสำคัญกับผู้หญิงและความสำเร็จของพวกเธอในวันสตรีสากล การกล่าวถึงผู้หญิงที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจบนแพลทฟอร์มของเราจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เพราะพวกเธอไม่เพียงกระตุ้นการเติบโตเชิงเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นแบบอย่างในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าที่สำคัญสำหรับชุมชนของพวกเธอเองอีกด้วย
คุณชลิดา กีรสว่างพร อดีตพนักงานบริษัทที่ผันตัวมาเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารของตัวเอง ภายใต้แนวคิด “farm to table” ในฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในกรุงเทพฯ เมื่อสองปีที่ผ่านมา ด้วยแรงบันดาลใจจากปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ร้านนายน์สลัดของคุณชลิดาจึงใช้วัตถุดิบผักสดที่มาจากการปลูกเอง เพื่อให้ลูกค้าที่มาอุดหนุนได้สัมผัสทั้งประสบการณ์มื้ออาหารที่สดใหม่จากฟาร์มอย่างแท้จริง และยังได้เพลิดเพลินไปกับวิวสวนผักที่สวยงามในขณะเดียวกันอีกด้วย

สำหรับคุณชลิดาแล้ว การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเป็นช่องทางเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เธอจึงตัดสินใจใช้ Facebook และ Instagram เป็นช่องทางหลักในการทำการตลาดให้กับทางร้าน โดยโพสต์เนื้อหาประเภทรูปภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึงเมนูอาหาร บรรยากาศ และการจัดงานที่ร้านนายน์สลัดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมถึงการใช้โฆษณาเพื่อโปรโมทร้านอาหารเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ของทางร้าน

นอกเหนือจากการทำการตลาดแล้ว คุณชลิดาและร้านนายน์สลัดยังได้ใช้ Facebook เพื่อรับสมัครพนักงานใหม่ ด้วยการโพสต์ตำแหน่งงานที่ว่างอยู่โดยใช้เครื่องมือ Job และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งหากเดือนไหนมีการโพสต์ตำแหน่งงานใหม่ ทางร้านก็สามารถจ้างพนักงานใหม่เข้ามาได้สำเร็จในเดือนต่อไปทันที ที่ผ่านมา ทางร้านมีผู้สมัครผ่านทางเครื่องมือ Job ของ Facebook แล้วทั้งหมด 25 คน ส่งผลให้ร้านนายน์สลัดสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างทันท่วงที โดยในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การก่อตั้งร้านนายน์สลัด เมื่อปี 2560 คุณชลิดาได้ขยายธุรกิจของเธอและมีสาขาร้านอาหารอยู่ทั้งหมด 3 สาขาในกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน[1]

คุณชลิดาถือเป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจหญิงยุคใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากพลังของชุมชนและการสร้างบทสนทนาเพื่อกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจ โดยในระดับโลก มีสัดส่วนของธุรกิจขนาดเล็กบน Facebook ที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของและบริหารอยู่เป็นจำนวนมาก

เมื่อเร็วๆ นี้ Facebook ภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารโลก และองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ โออีซีดี (OECD) ได้จัดทำรายงานเรื่อง อนาคตแห่งธุรกิจ (Future of Business Report) โดยได้ทำการสำรวจธุรกิจขนาดเล็กจำนวนกว่า 90 ล้านรายทั่วโลกบน Facebook ทั้งนี้ รายงานฉบับนี้ยังถือว่าเป็นหนึ่งในรายงานการสำรวจเกี่ยวกับธุรกิจขนาดเล็กระดับโลกที่มีจำนวนมากที่สุดและกว้างขวางที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งจากผลสำรวจพบว่าราว 4 ใน 10 (หรือร้อยละ 39) ของกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของหรือผู้จัดการธุรกิจขนาดเล็กบน Facebook นั้นเป็นผู้หญิง

นอกจากเราจะยกย่องความสำเร็จของผู้ประกอบการหญิงเช่นเดียวกับคุณชลิดาแล้ว ในขณะเดียวกัน เรายังตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับอุปสรรคที่ผู้หญิงยังคงเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และหาทางออกสู่โลกที่ให้โอกาสผู้คนอย่างเท่าเทียมกันในทุกเพศสภาพมากขึ้น

โอกาสในการทำงานที่เท่าเทียมโดยปราศจากอคติทางเพศไม่ได้เป็นปัญหาของผู้หญิงเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาของภาคธุรกิจด้วยเช่นกัน การศึกษาที่จัดทำขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดย แมคคินซีย์ โกลบอล อินสติติวท์ (McKinsey Global Institute) ได้ประเมินว่าหากผู้หญิงที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคได้รับโอกาสการทำงานอย่างเท่าเทียม จะช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้วยมูลค่าที่เท่ากับขนาดเศรษฐกิจที่รวมกันระหว่างประเทศเยอรมนีและออสเตรียในแต่ละปี

รายงานอนาคตแห่งธุรกิจล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเจ้าของธุรกิจที่เป็นผู้หญิงในประเทศไทยยังคงประสบปัญหาด้านการจัดหาเงินทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยจำนวนกว่าร้อยละ 40 กล่าวว่าพวกเธอได้เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจโดยใช้เงินเก็บของพวกเธอเอง และมีเพียงจำนวน 1 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่บอกว่าพวกเธอใช้เงินที่กู้ยืมมาจากธนาคารหรือสินเชื่อในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งเรารู้ดีว่ารายงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับอุปสรรคที่เหล่าผู้ประกอบการหญิงในระดับภูมิภาคต้องเผชิญเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายเหตุผลที่ช่วยให้เรามีความหวังมากขึ้น ความยืดหยุ่นที่มาจากเทคโนโลยีดิจิทัลได้ช่วยเพิ่มระดับความเท่าเทียมในสนามการแข่งขันเชิงธุรกิจ และ Facebook ยังมีความเชื่อมั่นในการสร้างแพลทฟอร์มที่ช่วยสร้างชุมชนและช่วยให้ผู้คนบนโลกใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นอีกด้วย

ในประเทศไทย เจ้าของธุรกิจที่เป็นผู้หญิงจำนวนราวร้อยละ 90 เชื่อว่าโซเชียลมีเดียมีประโยชน์ในการผลักดันธุรกิจของพวกเธอให้เติบโต นอกจากนี้ พวกเธอยังเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของบทบาทเชิงบวกของชุมชนและการให้คำปรึกษา โดยเจ้าของธุรกิจที่เป็นผู้หญิงจำนวนราว 2 ใน 3 คน กล่าวว่าพวกเธอมีบุคคลที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจของตัวเอง และจำนวน 2 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามเหล่านั้นระบุว่าบุคคลที่เป็นแบบอย่างของพวกเธอเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกัน

ในหลายครั้ง การเชื่อมต่อและการถ่ายทอดประสบการณ์สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการทำให้ผู้คนมีความฝัน และการช่วยให้ผู้คนทำฝันให้เป็นจริง ดังนั้น Facebook จึงยังคงเดินหน้าทำงานในโครงการ #shemeansbusiness ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยผลักดันให้ผู้หญิงมีความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจของพวกเธอ โดยโครงการดังกล่าวได้มอบทั้งความช่วยเหลือทางด้านการเงิน คำแนะนำ การฝึกอบรม และชุมชนเพื่อให้ความช่วยเหลือที่ประกอบด้วยเหล่าที่ปรึกษาและเจ้าของธุรกิจที่เป็นผู้หญิงด้วยกัน โดยในปีนี้ เราได้ทำการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะเชิงดิจิทัลให้กับผู้หญิงจำนวนกว่า 73,000 คน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

“การได้เห็นชุมชนที่เติบโตไปด้วยธุรกิจขนาดย่อมต่างๆ ที่งอกเงยขึ้นบนแพลทฟอร์มของเราภายใต้การนำของผู้หญิง และการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวความสำเร็จของพวกเธอนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก เมื่อผู้ประกอบการที่เป็นผู้หญิงสามารถเข้าถึงเงินทุน เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จ ทำให้พวกเธอสามารถแบ่งปันความรู้และสร้างอนาคตทางธุรกิจร่วมกันได้อีกด้วย Facebook ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการหญิงประสบความสำเร็จในโลกแห่งธุรกิจต่อไป” ชวดี วงศ์พยัต หัวหน้าฝ่ายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Facebook Thailand กล่าว

[1] ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์ร้านนายน์สลัด https://www.9saladsth.com/contact-us?fbclid=IwAR3e74d1vx1l9u48sYDeAePwiKHnLaVo99QtooMeZH5ms2hCdD25xQFUX0s

No tags for this post.

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนาม MOU กับ รร. เทพศิรินทร์และเครือข่าย 10 แห่งทั่วประเทศ

ผนึกพลังเพื่ออน …

%d bloggers like this: