Breaking News
Home / ข่าวไอที / กิจกรรม / วท. สวทช. ผนึกกำลัง มหิดล เอ็นซีซีไออี ทีเส็บ และกรุงเทพฯ ดึง RoboCup 2021 จัดใหญ่ที่ไทย มุ่งปั้นไทยสู่ผู้นำอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของอาเซียน

วท. สวทช. ผนึกกำลัง มหิดล เอ็นซีซีไออี ทีเส็บ และกรุงเทพฯ ดึง RoboCup 2021 จัดใหญ่ที่ไทย มุ่งปั้นไทยสู่ผู้นำอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของอาเซียน

วท. สวทช. ผนึกกำลัง มหิดล เอ็นซีซีไออี ทีเส็บ และกรุงเทพฯ ดึง จัดใหญ่ที่ไทยมุ่งปั้นไทยสู่ผู้นำอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของอาเซียน

3 ตุลาคม 2561 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควงมหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ ทีเส็บ และกรุงเทพมหานคร ประกาศยืนยันประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์นานาชาติ รายการ RoboCup 2021 Bangkok, Thailand ในเดือนมิถุนายน 2564 พร้อมเดินหน้าผลักดันประเทศสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติของอาเซียน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “การจะพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงและมีความพร้อมที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะเชิงเทคนิคเป็นจำนวนมาก การที่ประเทศไทยได้มีโอกาสในการจัดเมกะอีเว้นท์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย 4.0 อย่างการแข่งขันรายการ RoboCup 2021 Bangkok, Thailand ถือว่าเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมาก รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี พร้อมสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยินดีที่จะให้การสนับสนุนการจัดงาน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand อย่างเต็มที่ และขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ ที่สามารถประมูลสิทธิ์นำการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติเข้ามาจัดในประเทศไทย เพื่อช่วยสร้างเสริมบุคลากรไทยได้พัฒนาศักยภาพในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ให้ทัดเทียมกับระดับโลก และนำความรู้ด้านวิชาการหุ่นยนต์จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาให้คนไทยได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup 2021 Bangkok, Thailand มีกำหนดที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2564 โดยจะใช้กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่จัดงาน ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่แสดงให้ผู้มาเยือนได้เห็นถึงศักยภาพของเมืองที่จะเป็น Smart City ระดับแนวหน้าของภูมิภาคนี้ ที่มีพร้อมทั้งเทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่สวยงาม โดยกรุงเทพมหานครจะให้ความสนับสนุนเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง และการรณรงค์ให้เยาวชนและนักเรียนจากสถาบันศึกษาต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมชมการแข่งขันรายการนี้ ซึ่งยังมีเวลาที่เหล่าผู้สนใจเข้าแข่งขัน นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ชาวไทย และสถาบันการศึกษาทุกแห่งได้เตรียมตัวและพัฒนาหุ่นยนต์ของตนให้ดีที่สุด และพร้อมที่จะลงแข่งกับผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลก”

ดร. เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า “การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 นั้น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง และคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าความต้องการใช้หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมกำลังพุ่งสูงขึ้น เพราะภาวะการขาดแคลนแรงงานบวกกับภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรง ทำให้ผู้ประกอบการต้องนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมจึงขยายตัวรวดเร็ว เช่นเดียวกับหุ่นยนต์ในภาคบริการที่มีอัตราการเติบโตอย่างมาก โดยมีปัจจัยจากไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนไป ต้องการความสะดวกสบายและความปลอดภัยยิ่งขึ้น อีกทั้งประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงอัตราส่วนการทดแทนแรงงานของหุ่นยนต์ต่อจำนวนแรงงาน 10,000 คนในอุตสาหกรรมไทย จะพบว่ายังมีอัตราที่น้อยอยู่ เพียง 50-60 ตัวเท่านั้น นอกจากนี้ การจัดงานดังกล่าวจะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านนี้ตอบโจทย์ในการสนับสนุน EECi หรือเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในส่วนของ ARIPOLIS ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ที่ยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมทั้งการผลิต การค้า และการบริการ เชื่อมโยงระบบการค้าและการขนส่งสมัยใหม่ ส่งผลให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป”

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานจัดงาน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand กล่าวว่า “RoboCup 2021 Bangkok, Thailand คือการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวงการหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup จัดครั้งแรกในปี ค.ศ. 1997 ซึ่งมีแนวคิดเริ่มต้นว่าภายในปี ค.ศ. 2050 ทีมหุ่นยนต์อัตโนมัติจะสามารถแข่งฟุตบอลชนะทีมแชมป์โลก โดยใช้กฎตามที่ FIFA กำหนดไว้ได้ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้มีการแบ่งสายการพัฒนาหุ่นยนต์ออกเป็นหลายลีคด้วยกัน จนเกิดกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิชาการด้านหุ่นยนต์ ระหว่างสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นรวมถึงหน่วยงานวิจัยต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การแข่งขัน RoboCup ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายและเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยทุกปีจะมีการปรับโจทย์ให้มีความใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมากขึ้น ปัจจุบันมีผู้ร่วมกิจกรรมในแต่ละปีกว่า 3,000 คน จากกว่า 45 ประเทศทั่วโลก โดยมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้การจัดการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ การแข่งขันหลัก ประกอบด้วยการ แข่งขันในกลุ่มอายุไม่เกิน 19 ปี หรือ RoboCupJunior League และการแข่งขันในกลุ่มอายุ 19 ปีขึ้นไป หรือ RoboCup Major League”

“การที่ RoboCup Federation เลือกให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศ เพราะประเทศไทยเคยมีประสบการณ์ในการจัด RoboCup Asia-Pacific 2017 เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งสามารถดึงผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้มากกว่า 1,500 คนจาก 14 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐยังให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในการอำนวยความสะดวกในด้านการจัดการต่างๆ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีทีมแข่งขันหุ่นยนต์เข้าร่วมรายการแข่งขัน และได้รับรางวัลจากทาง RoboCup Federation อย่างต่อเนื่อง การได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการ RoboCup 2021 Bangkok, Thailand จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของภูมิภาคอาเซียน ทั้งยังเป็นโอกาสดีในการรวบรวมองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์จากนานาชาติ รวมถึงแนวทางในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ให้เข้ากับอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยว เกษตรกรรม การบริการ การแพทย์ การศึกษา และความบันเทิง เป็นต้น”

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สิ่งสำคัญที่สุดที่เหล่าผู้เข้าแข่งขันหรือนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ชาวไทยจะได้รับจากงาน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand ก็คือโอกาสในการแสดงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ของบุคลากรชาวไทย รวมถึงเครือข่ายระดับนานาชาติที่มีทั้งผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำระดับโลกและนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ทั่วโลก เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันชาวไทยได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ได้รับแรงบันดาลใจและเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ด้านวิชาการหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และหุ่นยนต์บริการ ซึ่งสิ่งที่ได้รับจากการแข่งขันครั้งนี้จะสามารถนำไปต่อยอด และใช้พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต”

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) กล่าวว่า เมกะอีเว้นท์และงานอีเว้นท์ระดับโลกเป็นหนึ่งในเครื่องมือขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่เห็นผลได้ชัดเจนและก่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ในปีที่ผ่านมาทีเส็บสนับสนุนงานประเภทเมกะอีเว้นท์ในธุรกิจสำคัญหลักได้แก่ 1) Arts & Culture 2) Creative & Lifestyle 3) Entertainment 4) Thailand 4.0  โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา จากการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ได้จากการจัดงานเมกะอีเว้นท์ พบว่ามีจำนวนนักเดินทางเมกะอีเว้นท์ที่เข้ามาประเทศไทยประมาณ 850,000 คน สร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับเศรษฐกิจของประเทศประมาณ 16,000 ล้านบาท สร้างงาน 17,492 ตำแหน่ง และสร้างรายได้จากภาษีประมาณ 680 ล้านบาท และในปี 2561 นี้ จากเทรนด์การจัดงานเมกะอีเว้นท์ที่เพิ่มมากขึ้น ได้มีการคำนวณผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจัดงาน โดยคาดว่าจะมีจำนวนนักเดินทางเมกะอีเว้นท์ที่เข้ามาประเทศไทยประมาณ 1,100,000 คน สร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับเศรษฐกิจของประเทศไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท สร้างงานไม่ต่ำกว่า 22,000 ตำแหน่ง และสร้างรายได้จากภาษีไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาท

“สำหรับงาน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand ทีเส็บได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และ เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ ในการประมูลสิทธิ์งานนี้เพื่อนำมาจัดที่ไทย ทั้งยังช่วยในด้านบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คณะกรรมการจัดงาน พร้อมเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการจัดงานครั้งนี้ งาน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand ไม่เพียงแต่เป็นงานเมกะอีเว้นท์ที่ช่วยพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเศรษฐกิจแบบใหม่ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 แต่ยังเป็นงานที่จะนำนักท่องเที่ยวทั่วไป และที่เป็นบุคลากรด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาร่วมงานในไทย และเปิดโอกาสให้ประเทศได้สร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อีกด้วย” นางศุภวรรณ กล่าว

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด ในฐานะผู้ประมูลสิทธิ์และจัดงาน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand กล่าวว่า “การแข่งขันรายการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเมกะอีเว้นท์ของประเทศไทยที่เกิดขึ้นได้จากการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย ทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมศุลกากร กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร ทีเส็บ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทเอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ ที่ต่างนำความเชี่ยวชาญและเครือข่ายภาคีมาร่วมกันผลักดันให้การแข่งขัน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand เกิดขึ้นได้ในประเทศไทย การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากการจัดงานนิทรรศการหรืองานประชุมอื่นๆ เนื่องจากต้องมีการสร้างสนามแข่งขันหุ่นยนต์ที่ต้องอาศัยความชำนาญและความแม่นยำในรายละเอียดต่างๆ ทั้งยังต้องใช้บุคลากรที่มีความเข้าใจในกฎกติกาการแข่งขัน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังมีทั้งกลุ่มเยาวชนและครอบครัวจากนานาประเทศ จึงต้องมี
การวางแผนอย่างรัดกุมในการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัย ทั้งทางด้านสถานที่สำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ที่พัก และการเดินทาง”

“นอกจากนี้ การจัดการแข่งขัน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand ยังเป็นการเสริมสร้างตลาดการค้าสำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการด้านวิชาการหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และหุ่นยนต์บริการในตลาดโลก และในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้แก่ประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานจากนานาชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วย โดยคณะผู้จัดงานคาดการณ์ว่างานครั้งนี้จะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมแข่งขันได้มากกว่า 3,000 คน จาก 45 ประเทศทั่วโลก”

“ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดงานครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องของงาน ทั้งผู้เข้าร่วมแข่งขัน เอ็กซิบิเตอร์ที่มาออกบูท ผู้สนับสนุนการจัดงาน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน บริษัทฯ ยังมุ่งที่จะนำเข้าและใช้ความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์งานไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับอุสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสร้างเวทีระดับนานาชาติให้คนไทยได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการหุ่นยนต์ และสร้างแบรนดิ้งให้กับประเทศไทย ในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของภูมิภาคอาเซียน” นายศักดิ์ชัย กล่าว

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Thailand Mobile Expo 2019 พลิกฟื้นตลาดมือถือกลับมาคึกคักรับกลางปี ปลุกตลาดไอทีให้ร้อนแรงด้วยอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์

Thailand Mobile …

%d bloggers like this: