Breaking News
Home / ข่าวไอที / กิจกรรม / กระทรวงวิทย์ฯ เชิญชมนิทรรศการโครงการ “วิทย์สร้างคน” ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากฝีมือเยาวชนไทย

กระทรวงวิทย์ฯ เชิญชมนิทรรศการโครงการ “วิทย์สร้างคน” ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากฝีมือเยาวชนไทย

กระทรวงวิทย์ฯ เชิญชมนิทรรศการโครงการ “วิทย์สร้างคน”

ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากฝีมือเยาวชนไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  ขอเชิญชวนร่วมงาน “วิทย์สร้างคน” ตอน  ชมนิทรรศการเส้นทางสู่ฝันปั้นคนพันธุ์วิทย์ ภายใต้คอนเซ็ป “SUCCESS” ที่มีการรวบรวมผลงาน แนวคิด สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ พร้อม Showcase สมรภูมิไอเดีย สิ่งประดิษฐ์จาก 8 โครงการวิทย์สร้างคน เช่น การแข่งขันพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การประกวดสิ่งประดิษฐ์เชิงวิศวกรรมด้านการบินและอวกาศ โครงการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Talk of  the (Science) Team ยอดนักปั้นผู้ผลักดันคนพันธุ์วิทย์ กิจกรรม Panel Discussion สร้างสังคมอุดมนักคิด ขยายเมล็ดพันธุ์สายวิทย์ 4.0 และ Think Tank วิทยาศาสตร์สร้างชาติ ยุคเปลี่ยนผ่านวิถีแห่งนวัตกรรม จากเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิที่พร้อมมาให้ความรู้และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้นำเอาความรู้ไปบูรณาการเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นชิ้นงานนวัตกรรม อาทิ ดร.มหิศร ว่องผาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ และผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย  นายหม่อง ทองดี แชมป์เครื่องบินกระดาษระดับประเทศและนานาชาติ เป็นต้น ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับชมนิทรรศการได้ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. ณ ลานกิจกรรมสยามสแควร์วัน ฟรี!!

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) & Robotics : Cloud AI Platform, Logistics และ Industrial AI Robots

 ศึกษาดูงานสุดย …

%d bloggers like this: