Breaking News
Home / ข่าวไอที / กิจกรรม / ขอเชิญเอสเอ็มอีส่งผลงานเข้าประกวด รางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2018 ชิงสุดยอดเอสเอ็มอีนวัตกรรมโดดเด่นแห่งปี

ขอเชิญเอสเอ็มอีส่งผลงานเข้าประกวด รางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2018 ชิงสุดยอดเอสเอ็มอีนวัตกรรมโดดเด่นแห่งปี

ขอเชิญเอสเอ็มอีส่งผลงานเข้าประกวด

รางวัล

ชิงสุดยอดเอสเอ็มอีนวัตกรรมโดดเด่นแห่งปี

นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกรับรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2018” ซึ่งจะมอบให้แก่ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างความสำเร็จให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รางวัลนี้จะเป็นการเชิดชูองค์กรให้โดดเด่น สร้างความได้เปรียบในยุคที่โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจากกระแสของดิจิทัล โดยนิตยสาร BUSINESS+ ในฐานะสื่อที่มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจไทย ได้ร่วมกับพันมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2018” ขึ้น เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการดำเนินธุรกิจอันโดดเด่นในนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เป็นองค์กรต้นแบบที่ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรม ซึ่งองค์กรที่สามารถผ่านเกณฑ์การตัดสินในประเภทต่าง ๆ จะได้รับรางวัลบนเวทีอันทรงเกียรติ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจอย่างแท้จริง”

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการให้ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 มีกระบวนการพิจารณาตัดสินผลรางวัลอย่างรอบคอบและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลประกอบด้วย คณะบรรณาธิการ นิตยสาร Business+ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่บรรณาธิการคัดเลือก คณะกรรมการและผู้แทนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และคณาจารย์ ผู้ทรงเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยจะคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดจนได้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมตามกลุ่มอุตสาหกรรม 5 กลุ่ม ได้แก่ การผลิต บริการ จัดจำหน่าย อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง เกษตร อาหาร และเครื่องดื่ม รวมถึงรางวัลความเป็นเลิศในนวัตกรรมด้านต่าง ๆ อีก รวม 30 รางวัล

ขอเชิญเอสเอ็มอีส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2018 ส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thebusinessplus.com

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

บียอน บุกตลาดมือถือในงาน Thailand Mobile Expo 2019

บียอน บุกตลาดมื …

%d bloggers like this: