Breaking News
Home / ข่าวไอที / อินทัช ต่อยอดความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช

อินทัช ต่อยอดความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช

อินทัช ต่อยอดความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช

นายเอนก  พนาอภิชน  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนกลาง แถวยืน) เป็นประธานในงาน “สานความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืน” หนึ่งในกิจกรรมของโครงการ ปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช ที่จัดขึ้นเพื่อต่อยอดความเข้มแข็งให้กับกลุ่มชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ โดยเน้นการพัฒนาคน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และใช้เทคโนโลยีหนุนเสริมในการทำงานซึ่งจะช่วยให้ 5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ 1 ศูนย์การเรียนรู้ประกอบด้วย 1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเพื่อสุขภาพบ้านดักคะนน จังหวัดชัยนาท  2.วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเพื่อสุขภาพแก่นฝาง จังหวัดขอนแก่น 3.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาบ้านป่าไหม้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4.วิสาหกิจชุมชนหอมกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 5.เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่างามแสนสุข จังหวัดพิษณุโลก และ 6.ศูนย์การเรียนรู้เรือนจำชั่วคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจำกลาง จังหวัดสุรินทร์เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

_______________________________________________________

บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา (แถวยืน)

1.นายเอนก               พนาอภิชน                 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (คนกลาง)

2.นางพรรณี              ทองเกตุ                     ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว (ซ้ายมือคุณเอนก)

3.นายสรสิช               เนตรนิล                    ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญนำพา (ประเทศไทย) จำกัด (ขวามือคุณเอนก)

4.นางสาวรัชฎาวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา    ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (ขวามือคุณสรสิช)

No tags for this post.

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

MSC รับรางวัล FY2019 Champion of Data Protection Group

รายชื่อในภาพจาก …

%d bloggers like this: