Breaking News
Home / ข่าวไอที / อินทัช ต่อยอดความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช

อินทัช ต่อยอดความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช

อินทัช ต่อยอดความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช

นายเอนก  พนาอภิชน  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนกลาง แถวยืน) เป็นประธานในงาน “สานความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืน” หนึ่งในกิจกรรมของโครงการ ปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช ที่จัดขึ้นเพื่อต่อยอดความเข้มแข็งให้กับกลุ่มชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ โดยเน้นการพัฒนาคน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และใช้เทคโนโลยีหนุนเสริมในการทำงานซึ่งจะช่วยให้ 5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ 1 ศูนย์การเรียนรู้ประกอบด้วย 1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเพื่อสุขภาพบ้านดักคะนน จังหวัดชัยนาท  2.วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเพื่อสุขภาพแก่นฝาง จังหวัดขอนแก่น 3.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาบ้านป่าไหม้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4.วิสาหกิจชุมชนหอมกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 5.เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่างามแสนสุข จังหวัดพิษณุโลก และ 6.ศูนย์การเรียนรู้เรือนจำชั่วคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจำกลาง จังหวัดสุรินทร์เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

_______________________________________________________

บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา (แถวยืน)

1.นายเอนก               พนาอภิชน                 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (คนกลาง)

2.นางพรรณี              ทองเกตุ                     ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว (ซ้ายมือคุณเอนก)

3.นายสรสิช               เนตรนิล                    ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญนำพา (ประเทศไทย) จำกัด (ขวามือคุณเอนก)

4.นางสาวรัชฎาวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา    ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (ขวามือคุณสรสิช)

No tags for this post.

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

RICOH ย้ายฐานการผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันที่สำคัญจากประเทศจีนมายังประเทศไทย

RICOH ย้ายฐานกา …

%d bloggers like this: