Breaking News
Home / ข่าวไอที / ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งผลงานเข้าขอรับทุน วิจัย แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2018

ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งผลงานเข้าขอรับทุน วิจัย แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2018

ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งผลงานเข้าขอรับทุน

วิจัย แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2018

ขอเชิญแพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล ตลอดจนนักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป ร่วมส่งโครงงานวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยแบรนด์ เฮลท์ รีเสิร์ช อวอร์ด กองทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านสุขภาพของไทยที่จัดต่อเนื่องก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 จำนวนรวม 500,000 บาทต่อปี ซึ่งแบ่งให้สำหรับโครงการวิจัยไม่เกิน 5 โครงการต่อปี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น ที่ผ่านมาได้ร่วมสนับสนุนและต่อยอดงานวิจัยด้านสุขภาพเพื่อคนไทย และก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวไปแล้วกว่า 56 ผลงาน สนใจสมัครเข้าร่วมคัดเลือกรับทุนวิจัยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.brandsworld.co.th

          ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ซ อวอร์ด 2018 เปิดเผยว่า โครงการทุนวิจัยแบรนด์ เฮลท์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2018 เป็นการมอบทุนวิจัยจำนวน 500,000 บาท และไม่เกิน 5 ผลงานต่อปี ให้กับงานวิจัยประยุกต์ การวิจัยทางคลินิกและการวิจัยพัฒนา การวิจัยพื้นฐาน รวมถึงการวิจัยภาคสนาม ในสาขาที่เกี่ยวกับอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพรและยา รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลต่อโภชนาการบำบัด และการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนสาขาที่เกี่ยวข้องโดยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สำหรับแพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล ตลอดจนนักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านสุขภาพแล้ว ยังเป็นการแสดงศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติอีก

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดใบขอรับทุนได้ที่ http://www.brandsworld.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2079-79

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

  มาสเตอร์การ์ดเสริมความแข็งแกร่งความเป็นผู้นำด้านการชำระเงินแบบเรียลไทม์ ในเอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งเน้นที่ตลาดในประเทศไทย

มาสเตอร์การ์ดเส …

%d bloggers like this: