Breaking News
Home / ข่าวไอที / โตโยต้า มอบรางวัลแชมป์ชนะเลิศแก่ทีมวิศวลาดกระบัง การแข่งขันออกแบบซอฟท์แวร์ควบคุมรถยนต์จำลองไร้คนขับ

โตโยต้า มอบรางวัลแชมป์ชนะเลิศแก่ทีมวิศวลาดกระบัง การแข่งขันออกแบบซอฟท์แวร์ควบคุมรถยนต์จำลองไร้คนขับ

โตโยต้า มอบรางวัลแชมป์ชนะเลิศแก่ทีมวิศวลาดกระบัง

การแข่งขันออกแบบซอฟท์แวร์ควบคุมรถยนต์จำลองไร้คนขับ

บริษัท โตโยต้า  ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) ผู้นำระบบซอฟต์แวร์ควบคุมรถยนต์ให้กับโตโยต้า ผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำของไทยและของโลก โดย มร.มาซามิ อิคุระ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ มอบรางวัลชนะเลิศ  งานแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมรถยนต์จำลองไร้คนขับ 2561 (Annual Student Meeting on Automotive Embedded System) หรือ แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมี อ.สรยุทธ กลมกล่อม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใต้โจทย์สร้างซอฟต์แวร์ระบบควบคุมรถยนต์จำลองให้สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองผ่านสิ่งกีดขวางไปยังจุดหมายที่กำหนด และมีประสิทธิภาพสูงสุด

การแข่งขัน AMAS เป็นความร่วมมือของ โตโยต้า  ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) ร่วมกับ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเทคซอร์สซิสเต็ม (ไทยแลนด์) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, FIBO ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและพัฒนาทักษะเทคโนโลยีซอฟท์แวร์แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  พัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่โดยสอดคล้องกับโลกและตลาด เพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ควบคุมรถยนต์ในประเทศไทยให้มากขึ้น รองรับเป้าหมายการเป็นฐานผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมยานยนต์สมัยใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  ทั้งนี้ ทีมแชมป์ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษาและทัศนศึกษาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของโตโยต้าและเดนโซที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์นำมาต่อยอดสู่ยานยนต์อนาคตอีกด้วย

AMAS 2018

 

การแข่งขัน AMAS เป็นความร่วมมือของ โตโยต้า  ทูโช เน็กซ์

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

ซีบรา เทคโนโลยีส์ ขยายธุรกิจเพื่อผลักดันการเติบโตในประเทศไทย

ซีบรา เทคโนโลยี …

%d bloggers like this: