Breaking News
Home / ข่าวไอที / กิจกรรม / “NeoBot” สร้างพัฒนาการเด็กรอบด้านส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะ

“NeoBot” สร้างพัฒนาการเด็กรอบด้านส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะ

” สร้างพัฒนาการเด็กรอบด้านส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะ

ในโลกปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องด้วยเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน จนเป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิตไปแล้ว โดยเฉพาะหุ่นยนต์ที่ถือว่าเป็นเทคโนลียีที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาช่วยให้มนุษย์สะดวกสบายขึ้น ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาหุ่นยนต์ในการใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต และกำลังขยายมาสู่อุตสาหกรรมบริการ แทนการใช้แรงงานมนุษย์

นอกจากบทบาทของหุ่นยนต์ในการใช้งานทางด้านการผลิต และบริการแล้ว ยังสามารถเป็นตัวช่วยในการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะภาพของน้อง ๆ วัยเรียนได้โดยการนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทางความคิด และการประดิษฐ์

“NeoBot” เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำมาเป็นสื่อ และเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบเทคโนโลยีการนำความรู้ทางกลศาสตร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับหลักสูตร STEM Education (สะเต็มศึกษา) คือการบูรณาการความรู้ใน 4 วิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้น ผ่านการเน้นปฏิบัติให้เห็นภาพจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคำถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเจ้า “NeoBot” นี้เป็นที่นิยมในการใช้ในการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับของประเทศเกาหลีใต้ ด้วยเสน่ห์ของมันคือ ผู้เรียนสามารถจิตนาการออกแบบเจ้าหุ่นยนต์ตามที่ต้องการได้ สามารถปรับความยากง่ายในการออกแบบประกอบหุ่นยนต์ให้เหมาะสมของช่วงวัย

สำหรับน้องๆ ที่อยู่ประเทศไทยหากอยากสัมผัสเจ้า “NeoBot” ก็รออีกไม่นาน เพราะว่า บริษัท ฐิโอกะ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จะนำ “NeoBot” มาเปิดตัวในงาน EdTeX 2018 งานแสดงสินค้านวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการศึกษา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นครั้งแรกของไทย ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2561 พร้อมทั้งได้จัดการแข่งขัน Robotics Workshop Competition ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท โดยเปิดรับสมัครน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 10 โรงเรียน ร่วมอบรม และแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่ 27 เมษายน 2561 และคัดเลือกเพียง 6 คน เพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  หมดเขตรับสมัคร 20 เมษายนนี้

ประโยชน์ที่น้อง ๆ จะได้รับจากการแข่งขันหุ่นยนต์ เรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนทักษะแบบรอบด้าน เริ่มแรกได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการริเริ่มคิดหุ่นยนต์ในจินตนาการ และประดิษฐ์ออกมาให้เป็นของจริง ฝึกฝนการวางแผน และลำดับความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ จากการต่อหุ่นยนต์ที่มีขั้นตอนซับซ้อน ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการต่อหุ่นยนต์ ในแบบที่ซับซ้อน และต้องทำเป็นขั้นตอน ได้ใช้การคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ เรียนรู้และซึมซับมองเห็นภาพทฤษฎีต่าง ๆได้ชัดเจน เช่น ทฤษฎีแรงเสียดทาน ทฤษฎีแรงแหวี่ยง และทฤษฎีแรงงัด เสริมสร้างสมาธิในระยะยาวจากการจดจ่อตั้งใจต่อหุ่นยนต์ได้สำเร็จ ซึ่งน้อง ๆ จะได้เรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์เป็นทักษะในการพัฒนาไปใช้ในโปรแกรมอื่น ๆ ต่อไปและฝึกการแก้ไขปัญหาในการต่อหุ่นยนต์จากการมีชิ้นส่วนที่จำกัดและปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้เจอในระหว่างการแข่งขัน มีวิธีคิดพลิกแพลงจากการดัดแปรงชิ้นส่วนหุ่นยนต์ที่เหมือนกันให้มีประโยชน์การใช้งานที่ต่างกันได้ ส่งเสริมความสามารถในเชิงคณิตศาสตร์จากการได้คำนวณชิ้นส่วนและขนาดในการสร้างหุ่นยนต์ เรียนรู้มิติของวัตถุ ในมุมมองโครงสร้าง2มิติและ3มิติ

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://www.edtex-expo.com

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

CAT สนับสนุนประชันทักษะสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13 นำโครงข่าย LoRaWAN และระบบ CLOUD Computing สู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่… “ระบบจัดการโบราณสถานแห่งชาติ 4.0”

CAT สนับสนุนประ …

%d bloggers like this: