Breaking News
Home / ข่าวไอที / มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นำนักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นำนักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นำนักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

              มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมอาจารย์ รวม 77 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในโอกาสนี้ นายมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer และ Enterprise Solution Architect กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บรรยายความรู้เรื่องDigital Transformation” เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้รับความรู้โดยตรงจากผู้มีประสบการณ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนปรับใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต คณะนักศึกษา ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายใน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 สถาบันการศึกษาที่สนใจต้องการเข้าเยี่ยมและรับฟังบรรยายความรู้ด้านไอที สอบถามข้อมูลได้โดยตรงที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-089-4242

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

ทีโอที ร่วมส่งมอบบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้กับโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์

นางพิมพ์วิมล วง …

%d bloggers like this: