Breaking News
Home / ข่าวไอที / กิจกรรม / เปิดตัวโครงการ FameLab Thailand ปีที่ 3 เฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งเวทีโลก

เปิดตัวโครงการ FameLab Thailand ปีที่ 3 เฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งเวทีโลก

เปิดตัวโครงการ  ปีที่ 3

เฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งเวทีโลก

 บริติช เคานซิล ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทชสวทนอพวช. EURAXESS  เดอะ สแตนดาร์ด และทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดตัวการแข่งขันนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์  FameLab Thailand” ปีที่ เพื่อเฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์หนึ่งเดียวที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ Cheltenham Science Festival ณ       สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 5 – 10 เดือนมิถุนายน 2561

FameLab คือการแข่งขันนำเสนอเรื่องราวหรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ และเรื่องใกล้ตัว ให้มีความสนุก น่าสนใจ เข้าใจง่าย ภายใน นาที ครอบคลุมหลักเกณฑ์ ข้อ คือ เนื้อหาชัดเจน (content) ถูกต้อง (clarity) และน่าสนใจ (charisma) โดยผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลก Cheltenham Science Festival ณ สหราชอาณาจักร พร้อมทุนสนับสนุน นอกจากนี้ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศทั้ง 10 ท่าน จะได้รับการฝึกอบรมพิเศษแบบเข้มข้น หรือมาสเตอร์คลาส (Masterclass) โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน  การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์จากสหราชอาณาจักรอีกด้วย

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “โครงการ FameLab สามารถสนับสนุนนโยบายด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และสร้างการตระหนักรู้ในการขับเคลื่อนประเทศ พัฒนาคน ความคิด รวมถึงวิธีการสื่อสารโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยเราสามารถเห็นตัวอย่างได้จากนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมการแข่งขันในปีที่ผ่านมา ที่สามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์เดิม ๆ ของนักวิทยาศาสตร์ ทำให้วิทยาศาสตร์สนุกและสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่อยากเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น ที่สำคัญการสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยังจำเป็นต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ เนื่องจากนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ซึ่งก็คือนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย จำเป็นต้องมีความสามารถในการอธิบายถึงความสำคัญของงานวิจัยและชี้ให้เห็นว่างานวิจัยเหล่านั้นจะแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ได้อย่างไร เพื่อท้ายที่สุดเราจะสามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนนโยบาย เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คน และสามารถแก้ปัญหาทั้งในระดับชาติและระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

นายนพปฎล  เดชอุดม รองประธานคณะผู้บริหาร ด้านพัฒนาองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “กลุ่มทรู ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ FameLab เป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของกลุ่มทรู ที่มุ่งมั่นสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง แต่การสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้เป็นที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจนั้นค่อนข้างยาก ดังนั้นโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งเวที ที่ช่วยคนไทยได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มทรู โดย ทรูวิชั่นส์ จะทำการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศผ่านช่อง ทรูปลูกปัญญา ใน วันที่ 28 เมษายน 2561 รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันตามช่องทางต่างๆ อาทิ ช่องรายการของทรูวิชั่นส์  True4You  TNN 24  ทรูปลูกปัญญา รวมถึง Social Media ของกลุ่มทรู ซึ่งเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ จะเป็นเวทีที่จะช่วยค้นพบนักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจรักในวิทยาศาสตร์มากขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติได้ต่อไป”

นายแอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า “เราสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการ FameLab จะช่วยทำวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและทำให้คนทั่วไปเข้าใจถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอนาคต เราเชื่อว่าการสื่อสารที่ดี ซึ่งจะส่งผลโดยตรงให้นักวิทยาศาสตร์ ประสบความสำเร็จในสายอาชีพมากยิ่งขึ้น และยังส่งผลทางอ้อมในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ”

รายละเอียดการแข่งขัน FameLab เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561

ประเภทออดิชั่น

วันที่

สถานที่

ออดิชั่นสด (กรุงเทพฯ)

วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.พ. 2561

เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ออดิชั่นสด

(ขอนแก่น)

วันอาทิตย์ที่ มี.ค. 2561

เวลา 10.00 – 14.00 น. 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออดิชั่น ทางวิดีโอ

เปิดรับสมัครถึงวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น. (เวลาไทย GMT+7)

www.britishcouncil.or.th/famelab

ผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกันกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกในระหว่างวันที่ 5 – 10 มิถุนายน 2561 ณ งานเทศกาลวิทยาศาสตร์ Cheltenham Science Festival ที่สหราชอาณาจักร โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการทั้งหมด ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางเว็บไซต์  www.britishcouncil.or.th/famelab

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

ธพว. จับมือ เออาร์ไอพี จัดงานสัมมนา “Transforming SMEs Toward 4.0” มุ่งปฎิวัติเอสเอ็มอีไทยสู่ยุค 4.0 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ธพว. จับมือ เออ …

%d bloggers like this: