Breaking News
Home / ข่าวไอที / ไพรซ์ซ่าสรุปพฤติกรรมผู้บริโภค ปี 60 ชี้ UGC เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนา Big Data เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน

ไพรซ์ซ่าสรุปพฤติกรรมผู้บริโภค ปี 60 ชี้ UGC เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนา Big Data เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน

ไพรซ์ซ่าสรุปพฤติกรรมผู้บริโภค ปี 60

ชี้ UGC เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

พร้อมมุ่งมั่นพัฒนา Big Data เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน  

กรุงเทพฯ – 10 มกราคม 2561 –ไพรซ์ซ่า (Priceza)  เว็บไซต์ เครื่องมือค้นหาสินค้าและเปรียบเทียบราคา (Shopping Search Engine and Comparison Platform) อันดับ 1 ของประเทศไทยได้มีการรวบรวมรายการกลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคชาวไทยนิยมค้นหาเพื่อเปรียบเทียบราคาบนเว็บไซต์ไพรซ์ซ่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 จากยอดการค้นหาเฉลี่ยมากกว่า 10 ล้านครั้งต่อเดือน พบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

กลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมค้นหาและเปรียบเทียบราคามากที่สุด 3 อันดับแรกคือ เสื้อผ้าและแฟชั่น 14.77 % เครื่องใช้ไฟฟ้า 13.96% และ โทรศัพท์อุปกรณ์สื่อสาร 11.38% ตามลำดับ โดยสินค้าที่มีการค้นหาสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ iPhone 5s iPhone 6s และกล้อง Fuji X-A2 วันและช่วงเวลาที่มีผู้เข้าใช้บริการค้นหาสินค้ามากที่สุดคือ วันจันทร์ ช่วงเวลาระหว่าง 21.00-21.59 น. วันอังคาร ช่วงเวลาระหว่าง 14.00-14.59 และวันศุกร์ ช่วงเวลาระหว่าง 15.00-15.59 น.ตามลำดับ[1]

นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าทางออนไลน์ว่า ยอดการซื้อสินค้าออนไลน์เฉลี่ยอยู่ที่ 1,800 บาทต่อออเดอร์ โดยยอดสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนอยู่ที่ 1,177 บาทต่อออเดอร์ และมียอดสั่งซื้อผ่านคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คหรือพีซีอยู่ที่ 2,008 บาทต่อออเดอร์

นายธนาวัฒน์ มาลาบุปผา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหนึ่งในผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Priceza.com กล่าวถึงข้อมูลที่ไพรซ์ซ่าพบว่าจากข้อมูลที่เรารวบรวมได้แสดงให้เห็นว่าสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าและแฟชั่น และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงเป็นกลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมค้นหาและเปรียบเทียบราคาก่อนซื้ออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่า เมื่อต้องสั่งซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูง ผู้บริโภคจะเลือกทำรายการสั่งซื้อผ่านคอมพิวเตอร์มากกว่าการทำรายการสั่งซื้อผ่านสมาร์ทโฟน

นายธนาวัฒน์ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหนึ่งในเทรนด์ร้อนอีคอมเมิร์ซปี 61 คือ “UGC” (User Generated Content) หรือการสร้างคอนเทนต์จากผู้ใช้งานจริง ซึ่งเทรนด์นี้เป็นกระแสมาอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นได้จากการที่ผู้ใช้งานจริงถ่ายทอดประสบการณ์การใช้งานสินค้าหรือบริการต่างๆผ่านการเขียนบล็อก การโพสต์บนโซเชียลมีเดีย รวมถึงการรีวิวบนแพลตฟอร์มต่างๆ โดยเฉพาะบนไพรซ์ซ่าเองมีการรีวิวจากผู้ใช้งานถึง 43,135 รีวิว และจากการทำ A/B Testing ของไพรซ์ซ่า โดยทำการเปรียบเทียบสินค้าชนิดเดียวกันระหว่างสินค้าที่มีการรีวิวจากผู้ใช้งานจริง กับไม่มีการรีวิว พบว่า สินค้าที่มีการรีวิวนั้น มียอดการคลิกสินค้าสูงกว่าถึง 22.89% ดังนั้นเรามองว่าในปี 61 นี้ UGC จะยังเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่ได้มีประโยชน์ต่อธุรกิจอีคอมเมิร์ซในการที่จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์และต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป

นอกจากนี้ ไพรซ์ซ่ายังมีแผนที่จะมุ่งพัฒนา Big Data เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้งานไพรซ์ซ่า ในฐานะที่เป็น Shopping Search Engine เพื่อเพิ่มความสะดวก และง่ายต่อการค้นหาสินค้าและเปรียบเทียบราคา รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรายงานผลสำหรับร้านค้า โดยมุ่งหวังที่จะสร้างระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

ด้วยเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้นและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กฎหมายและการสนับสนุนของภาครัฐผ่านนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามานำเสนอบริการและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวก คือ มีความคุ้นชิน รู้สึกได้รับความสะดวกสบายและหันมาสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนมีส่วนในการเติบโตของไพรซ์ซ่าและอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยทั้งสิ้น เราคาดการณ์ว่า ในปี 2561 ไพรซ์ซ่าจะเติบโตขึ้นอีก 50% เป็น 187 ล้านเซสชั่นทั้งปี และตั้งเป้าว่าภายในสิ้นปี 2561 จะมีฐานผู้ใช้บริการเฉลี่ยราวเดือนละ 18 ล้านคนนายธนาวัฒน์กล่าวสรุป

##

 เกี่ยวกับ ไพรซ์ซ่า

ไพรซ์ซ่า (Priceza.com) คือ เว็บไซต์ค้นหาสินค้าและเปรียบเทียบราคา อันดับ 1 ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2553 ปัจจุบันมีผู้ใช้งานไพรซ์ซ่ากว่า 8 ล้านคนต่อเดือน และได้ขยายธุรกิจไปยังอีก 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม ไพรซ์ซ่ารวบรวมข้อมูลสินค้าจากร้านค้าชั้นนำที่หลากหลายที่สุด ไม่แบ่งแยกค่าย เราดึงดูดผู้บริโภคหลายๆล้านคนเข้ามาค้นหาสินค้า เปรียบเทียบราคาและความน่าเชื่อถือ และไพรซ์ซ่าส่งลูกค้าตัวจริงไปที่ร้านค้าโดยตรง และสามารถช่วยเพิ่มยอดขายจำนวนมากให้กับร้านค้า ภารกิจของเราคือ เรามุ่งนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับการช้อปปิ้งให้กับผู้ใช้ทั่วภูมิภาคเอเชียวันออกเฉียงใต้นี้ เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อสามารถใช้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ ช่วยให้ค้นหา เปรียบเทียบ และเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วที่สุด

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Kaymera Technologies ผู้นำระดับโลกด้านความปลอดภัยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระดับไฮเอนด์ ขยายฐานผู้ใช้ระบบป้องกันภัยคุกคามบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีความยืดหยุ่น

Kaymera Technol …

%d bloggers like this: