Breaking News
Home / ข่าวไอที / กิจกรรม / ไทยรับเจ้าภาพ RoboCup Asia-Pacific 2017 เปิดเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิค พร้อมจัดพิชชิ่งจับคู่ธุรกิจปั้นสตาร์ทอัพไทยรับยุคไทยแลนด์ 4.0

ไทยรับเจ้าภาพ RoboCup Asia-Pacific 2017 เปิดเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิค พร้อมจัดพิชชิ่งจับคู่ธุรกิจปั้นสตาร์ทอัพไทยรับยุคไทยแลนด์ 4.0

ไทยรับเจ้าภาพ RoboCup Asia-Pacific 2017 เปิดเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิค

พร้อมจัดพิชชิ่งจับคู่ธุรกิจปั้นสตาร์ทอัพไทยรับยุคไทยแลนด์ 4.0

1 ธันวาคม 2560 – ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ RoboCup AsiaPacific 2017 เวทีการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค พร้อมจัด Thailand Robotics Week 2017 รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เปิดเวทีปั้นสตาร์ทอัพไทยสายหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้าพิชชิ่งกับเหล่า นักลงทุนและธุรกิจร่วมลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ และเข้าฟังสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญชื่อดัง ระหว่าง 14 – 17 ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และ 18 ธันวาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ประธานจัดงาน Thailand Robotics Week 2017 และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ  เปิดเผยว่า “International RoboCup Federation ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ระดับนานาชาติในชื่อ World RoboCup ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2540 เพื่อผลักดันด้านการวิจัยและพัฒนาวงการหุ่นยนต์ระดับโลก รายการนี้ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิชาการด้านหุ่นยนต์ระหว่างสถาบันการศึกษาในทุกระดับชั้น รวมถึงหน่วยงานวิจัยต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้ World RoboCup ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายและขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละปีมากกว่า 3,000 คน จาก 45 ประเทศทั่วโลก โดยมีแน้วโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี”

“ประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ RoboCup ตั้งแต่ปี 2545 และเคยประสบความสำเร็จเป็นแชมป์โลกในประเภทหุ่นยนต์กู้ภัยและฟุตบอลหุ่นยนต์ ปัจจุบันวิทยาการหุ่นยนต์ของประเทศไทยพัฒนาขึ้นมาก ควบคู่กับการส่งเสริมที่เพิ่มขึ้นของภาครัฐ จนได้รับความเชื่อมั่นจาก International RoboCup Federation ให้เป็นเจ้าภาพจัด RoboCup Asia-Pacific 2017 หรือ RCAP 2017 การแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์นานาชาติครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เพื่อกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงสร้างบุคลากรและเครือข่ายนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ พร้อมยกระดับมาตรฐานวงการหุ่นยนต์ในกลุ่มประเทศสมาชิกในเอเชียแปซิฟิค ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของ Thailand Robotics Week 2017 ระหว่าง 14 – 17 ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค” และ 18 ธันวาคม ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

“การเป็นเจ้าภาพจัดงาน RoboCup Asia-Pacific 2017 ในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตอบรับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่ว่าด้วยการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม โดยมีอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

หรือ New S-Curve โดย Thailand Robotics Week 2017 จะขยายขอบเขตของงานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น นอกเหนือจากนักศึกษา สถาบันการศึกษาและหน่วยงานรัฐบาล โดยต้องการที่จะเข้าถึงกลุ่มสตาร์ทอัพ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ System Integrator  ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ไปจนถึงสถาบันการเงิน นักลงทุน และธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital) RoboCup Asia-Pacific 2017 และ Thailand Robotics Week 2017 ยังจะเป็นก้าวแรกของประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก อย่าง World RoboCup 2021 อีกด้วย” ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ กล่าว

ภายใน Thailand Robotics Week 2017 จะประกอบไปด้วยงาน 4 ส่วน ได้แก่ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ด้านหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ (International Robotics Exhibitions) การจัดงานส่งเสริมด้าน Robotics Start Up & Pitching Forum  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017  การประชุมวิชาการด้านหุ่นยนต์ระดับประเทศและนานาชาติ (RoboCup Asia-Pacific Robotics Symposium)

ในส่วนของ RoboCup Asia-Pacific 2017 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนจากภูมิภาคเอเชีย       แปซิฟิคและทั่วโลกกว่า 25 ประเทศ ปัจจุบันมีทีมยืนยันสมัครเข้าแข่งขันกว่า 130  ทีม แบ่งเป็นกลุ่มอายุไม่เกิน 19 ปี หรือ RoboCupJunior League ที่จะทำการแข่งขัน 4 ประเภท คือ หุ่นยนต์เตะฟุตบอลขนาดเล็ก (RCJSoccer), หุ่นยนต์กู้ภัยขนาดเล็ก (RCJRescue), หุ่นยนต์นักแสดง (RCJOnstage) และการพัฒนาซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมจำลอง (RCJCo-Space) ส่วนกลุ่มอายุ 19 ปีขึ้นไป หรือ RoboCup Major League แข่งขัน 4 ประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์เตะฟุตบอล (RoboCupSoccer), หุ่นยนต์กู้ภัย (RoboCupRescue), หุ่นยนต์บริการในบ้าน RoboCup@Home และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (RoboCup@Work) สำหรับการแข่งขัน RoboCup Asia-Pacific 2017 จะเพิ่มการแข่งขันประเภทใหม่ที่เรียกว่า RCAP Challenge ซึ่งประกอบไปด้วยการแข่งขันทั้งสิ้น 4 ประเภท คือ CoSpace Logistic Challenge, CoSpace Grand Prix Challenge, CoSpace Recue Challenge และ CoSpace Small Size League Challenge

ส่วนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ทางด้านหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ (International Robotics Exhibitions) ได้รวบรวม System Integrator ของกลุ่ม Robotics Cluster ในประเทศไทยกว่า 20 ราย ที่ต้องการก้าวไปสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดนิทรรศการระดับโลกอย่าง World Robot Summit หรือ (WRS) ที่เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นกำลังดำเนินงานเพื่อจัดงานในปี 2020 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศญี่ปุ่นประกาศให้เป็นปีทองของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

อีกไฮไลท์ของงาน Thailand Robotics Week 2017 ก็คือส่วนการจัดงานส่งเสริมด้านสตาร์ทอัพและ      การแข่งขันนำเสนอผลงาน (Robotics Start Up & Pitching Forum) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพสายหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นำไอเดียมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมแข่งขัน Pitching กับนักลงทุน และ Venture Capital จากทั้งในและต่างประเทศ

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ กล่าวต่อว่า “ภายในงานครั้งนี้ คาดว่าจะมีสตาร์ทอัพประมาณ 30 – 40 ทีมเข้ามา Pitch และจะมีนักลงทุน Venture Capital และสถาบันการเงิน ราว 30 รายมาเข้าร่วมฟังการพรีเซนต์ โดยไอเดียที่สตาร์ทอัพจะนำเสนอต้องเกี่ยวข้องกับการนำหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือ IoT (Internet of Thing) เข้ามาแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพด้านใดด้านหนึ่งของการทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ”

ส่วนสุดท้ายคือ การประชุมวิชาการด้านหุ่นยนต์ระดับประเทศและนานาชาติ (Robotics Symposium)     ซึ่งเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการหุ่นยนต์ โดยมีการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกทางด้านวิชาการหุ่นยนต์มาบรรยาย

“Thailand Robotics Week 2017 และ RoboCup Asia-Pacific 2017 คือการผสานความร่วมมือของภาครัฐบาล เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับวงการหุ่นยนต์ของคนไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากล ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย และ International RoboCup Federation โดยมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) สนับสนุนการจัดงาน อีกทั้ง ยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์ และกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น” ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ กล่าวสรุป

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน “Nutanix Enterprise Cloud Platform One OS, One Click, Any Cloud”

เมโทรซิสเต็มส์ฯ …

%d bloggers like this: