Breaking News
Home / ข่าวไอที / 6 บริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยคว้ารางวัลดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันประจำปี 2560

6 บริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยคว้ารางวัลดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันประจำปี 2560

6 บริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยคว้ารางวัลดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันประจำปี 2560

ปูนซีเมนต์นครหลวง ทรูมันนี่ กรุงเทพดุสิตเวชการ  ทรูคอร์ปอเรชั่น เอไอเอ และธนาคารทหารไทย เป็นผู้ได้รับรางวัลดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ซึ่งจัดขึ้นโดยไอดีซี  โดยผู้ได้รับรางวัลทั้งหกจากประเทศไทย จะเข้าร่วมแข่งขันในลำดับต่อไป กับผู้ได้รับรางวัลจากประเทศอื่นในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ที่ประเทศสิงคโปร์

กรุงเทพ, 20 พฤศจิกายน 2560 – ไอดีซี อาเซียน ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล ไอดีซีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นอวอร์ด  (IDC Digital Transformation Awards – DXa) ประจำปี 2560 โดยสำหรับประเทศไทยนั้น มี 6 องค์กรที่ได้รับรางวัลในสาขาต่าง  6 ราย ซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกที่มีการมอบรางวัลผู้ชนะประจำประเทศไทย เพื่อเป็นเกียรติแก่องค์กรที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ จนสามารถทรานส์ฟอร์มตนเอง หรือเป็นผู้ “ดิสรัปต์” ตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ องค์กรไทยที่ได้รับรางวัลจากความเป็นเลิศอันโดดเด่น ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และวัดผลได้ ผ่านความพยายาม การเรียนรู้ และความทุ่มเท ในด้านต่างๆ ประจำปีนี้มีดังต่อไปนี้

 • บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Digital Transformer of the Year
 • บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ได้รับรางวัล Digital Disruptor of the Year
 • บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล DX Leader in L3D Mastery
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล DX Leader in L3D Mastery
 • บริษัท เอไอเอ จำกัด ได้รับรางวัล DX Leader in Omni-Experience Innovation
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล DX Leader in Information Visionary

ดร. ทิพยาดา ศรีเจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายงานวิจัย ประจำไอดีซีประเทศไทยกล่าวว่า “ตลอดปี 2560 เราได้เห็นหลาย ๆ องค์กรชั้นนำในประเทศไทยรุดหน้าในการดำเนินยุทธศาสตร์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรในแง่มุมต่าง ๆ ให้มีความคล่องตัว และตอบรับกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จากการที่เทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่สาม (3rd platform technology) และนวัตกรรมดิสรัปชันเกิดใหม่ทั้งปวง ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายนั่นเอง โดยผู้ได้รับรางวัลจากประเทศไทย ซึ่งมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมอันหลากหลาย ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า องค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันได้ เพื่อเสริมสร้างและคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่ง โดยวิธีการทำธุรกิจขององค์กรเหล่านี้ในปัจจุบันที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานและวัฒนธรรมองค์กร พร้อมด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างสายเทคนิคและสายธุรกิจ ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอันนำมาซึ่งความสำเร็จบนเส้นทางทรานส์ฟอร์เมชัน ทั้งนี้ไอดีซีคาดการณ์ว่า ในปี 2563 จะมี 30% จากบริษัทขนาดใหญ่ที่สุด 500 อันดับแรกในประเทศไทย ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับความสามารถ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับธุรกิจหลักของตน

โดยความสำเร็จอันโดดเด่นขององค์กรผู้ได้รับรางวัลไอดีซีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นอวอร์ดประจำปี 2560 จากประเทศไทย มีดังต่อไปนี้:

 • บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Digital Transformer of the Year – ปูนซีเมนต์นครหลวงกำลังขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน และได้ดำเนินโครงการเพอร์เวซีฟเน็ตเวิร์คสำหรับการเชื่อมต่อแบบดิจิตัลที่โรงงานสระบุรี  โดยถือเป็นโครงการด้านไอโอที (IoT) ที่สำคัญโครงการแรกของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย และของภาคอุตสาหกรรมการผลิตซีเมนต์ในเอเชียแปซิฟิค ซึ่งความสำเร็จของโครงการดังกล่าวนี้ คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (core infrastructure) สำหรับการเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานด้าน IT และ OT ทั้งหมด บนพื้นที่ทุกตารางนิ้วของโรงงานซีเมนต์ นอกจากนี้ในอนาคตอันใกล้ยังสามารถใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานให้กับโครงการสำคัญอื่น ๆ อันได้แก่  แมชชินเลิร์นนิ่ง พรีดิคทิฟอนาไลติกส์ การตรวจสอบการบำรุงรักษาแบบดิจิตัล การบริหารจัดการสัญญาจ้าง การบริหารจัดการสินทรัพย์ และความปลอดภัยดิจิทัล เป็นต้น
 • บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ได้รับรางวัล Digital Disruptor of the Year – ทรูมันนี่วอลเล็ทเป็นโครงการ อีมันนี่ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นวัตกรรมด้านบริการทางการเงิน ที่ทั้งสะดวกและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญกับการสร้างบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของตลาดในประเทศไทย ส่งผลให้ในขณะนี้ทรูมันนี่วอลเล็ทได้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์แฟล็กชิปด้านคอนซูเมอร์ของทรูมันนี่ โดยมีระบบนิเวศด้านบริการการชำระเงินที่รองรับการพัฒนาไปสู่อนาคต จากการเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการค้าปลีกชั้นนำ รวมทั้งเซเว่นอีเลฟเว่น และแอปเปิ้ล ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ทรูมันนี่วอลเล็ทสามารถครองส่วนแบ่งตลาดอันดับต้นๆ จากตลาดอีวอลเล็ทโดยรวมในประเทศไทย โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการต่อเนื่องเพิ่มขึ้นจาก 770,000 รายเมื่อปลายปี 2559 มาเป็น 3 ล้านราย ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2560
 • บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล DX Leader in L3D Masteryทิศทางการให้บริการด้านสุขภาพในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป จากวิธีการในรูปแบบดั้งเดิมสู่โมเดลการให้บริการเชิงป้องกัน รวมถึงการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงในตลาด ทำให้กรุงเทพดุสิตเวชการต้องขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพเชิงป้องกันที่ขยายขอบเขตไปมากกว่าแบบดั้งเดิม โดยโครงการพรีซิชันเมดิซินเป็นโครงการต่อเนื่อง ที่ประกอบขึ้นจากโครงการย่อยหลายโครงการ อันได้แก่ โครงการพัฒนาระบบ B-eXchange โครงการ Genomic data โครงการ Sweet Heart และโครงการ Health Passport เป็นต้น ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้สร้างโมเดลทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในธุรกิจบริการด้านสุขภาพในประเทศไทย ถือเป็นการวางตำแหน่งผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพให้กับกรุงเทพดุสิตเวชการ
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล DX Leader in L3D Mastery – ทีมผู้บริหารสูงสุดของทรูคอร์ปฯ เข้าใจในคุณค่าของการใช้งานเทคโนโลยีดาต้าอนาไลติกส์ ในการนำข้อมูลที่มีประโยชน์มาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ทีมงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลของทรูคอร์ปฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าตัว ภายในระยะเวลาเพียง 4 ปี และเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจหลักในการทรานส์ฟอร์มองค์กรอย่างแท้จริง โดยหน่วยธุรกิจต่าง ๆ สามารถนำดาต้าเชิงลึกที่ได้รับการเก็บรวบรวมมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้ ส่งผลให้ทรูคอร์ปฯ สามารถให้บริการและตอบสนองลูกค้าอย่างฉับไว สามารถบริหารจัดการธุรกิจ และวางแผนรับมือกับดีมานด์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การทรานส์ฟอร์มสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดาต้า เป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจ
 • บริษัท เอไอเอ จำกัด ได้รับรางวัล DX Leader in Omni-Experience Innovation – เอไอเอได้เริ่มต้นการเดินทางไปสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันตั้งแต่ปี 2556 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการสำหรับลูกค้าให้รวดเร็วฉับไว มีคุณภาพที่สูงเป็นมาตรฐาน และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ด้วยการเลือกโครงสร้างสถาปัตยกรรมพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ในการวางตำแหน่งทางธุรกิจที่เหมาะสม เอไอเอสามารถสร้างบริการ AIA iService และ AIA iCare อันเป็นนวัตกรรมด้านแอปพลิเคชันที่ทันสมัย และสามารถเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า รวมถึงตัวแทนจำหน่ายทั้งหมด ผ่านช่องทางแบบมัลติแชนแนลตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในแง่การให้บริการแบบเซลฟ์เซอร์วิส และการให้บริการหลังการขาย
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล DX Leader in Information Visionary – ในฐานะองค์กรชั้นนำในประเทศไทย ที่ให้บริการธุรกิจด้านการเงินการธนาคารมายาวนานกว่า 50 ปีแล้ว ธนาคารทหารไทยเป็นสถาบันการเงินแห่งแรก ที่ตัดสินใจนำเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ หรือ GIS มาประยุกต์ใช้ในการประเมิณราคาสินทรัพย์ โดยในขั้นตอนการอนุมัติวงเงินกู้ยืมนั้น ข้อมูลจำนวนมากที่เกี่ยวข้องและถูกบรรจุลงบนแผนที่ความละเอียดสูง ได้ถูกนำมาพิจารณาในการประเมิณความเสี่ยงบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำ ทำให้ลดความซับซ้อนของขั้นตอนและกระบวนการทั้งหมดลง และสามารถดำเนินการอนุมัติจนถึงขั้นตอนสุดท้ายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น และเพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้กับธนาคารทหารไทย

นายจาริตร์ สิทธุ ผู้บริหารประจำไอดีซีประเทศไทย ได้กล่าวเสริมว่า “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันกำลังเปลี่ยนวิถีที่องค์กรในประเทศไทยใช้ในการดำเนินงาน และเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย และนำพาประเทศไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ในที่สุด วันนี้เราร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จขององค์กรที่เป็นแถวหน้าของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของไทย โดยในอนาคตนั้น เมื่อดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเปลี่ยนสถานะจากการเป็น ‘โครงการพิเศษ’ ไปสู่การเป็นหัวใจของยุทธศาตร์ขององค์กรต่าง ๆ มากขึ้น เราเชื่อว่าจะได้เห็นความสำเร็จต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย”

องค์กรผู้ได้รับรางวัลไอดีซีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นอวอร์ดประจำปี 2560 จากประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกผ่านการตัดสินและให้คะแนนจากคณะกรรมการทั้งหมด 3 รอบ โดยมีกรอบวิธีพิจารณาอ้างอิงจาก IDC’s DX MaturityScape Benchmark ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุด ในทุกขั้นตอนการประเมิณ ใบสมัครและรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ จากผู้สมัครทุกรายนั้น ได้รับการพิจารณาและทบทวนอย่างละเอียดรอบครอบ จากผู้บริหารอาวุโสระดับสูงของไอดีซีเอเชียแปซิฟิค

ผู้ได้รับรางวัลไอดีซีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นอวอร์ดประจำปี 2560 จากทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค รวมทั้งประเทศไทย จะรวมตัวกันอีกครั้งในค่ำคืนงานกาล่า DX Summit and Digital Transformation Awards (DXa) ซึ่งจัดโดยไอดีซีเอเชียแปซิฟิค ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ Gardens by the Bay ประเทศสิงคโปร์ โดยในงานดังกล่าวจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคในประเภทต่าง ๆ ได้แก่ Digital Transformer of the Year, Digital Disruptor of the Year, DX Leader in L3D Mastery, DX Leader in Information Visionary, DX Leader in Omni-Experience Innovation, DX Leader – Operational Transformation, DX Leader – Talent Acceleration โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้จาก www.IDCDXawards.com.

คำถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับรางวัลไอดีซีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นอวอร์ด สามารถติดต่อ ดร. ทิพยาดา ศรีเจริญ tsricharoen@idc.com

เกี่ยวกับไอดีซี

ไอดีซี บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลการตลาดชั้นนำระดับโลก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และ คอนซูมเมอร์เทคโนโลยี โดยนำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์เจาะลึก ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้าน ไอที ผู้บริหาร และ นักลงทุน ให้สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจจัดซื้อเทคโนโลยีและกำหนดกลยุทธ์ ทางธุรกิจ ปัจจุบัน ไอดีซี มีนักวิเคราะห์มากกว่า 1,100 คน ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล และ ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์อย่างรอบด้านแก่ลูกค้าในเรื่องเทคโนโลยี รวมถึงโอกาสทางธุรกิจ และ แนวโน้ม ของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ ในแต่ละประเทศ มากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สะสมมามากกว่า 50 ปี ไอดีซีได้ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุทุกวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ไอดีซี เป็นบริษัทในเครือของไอดีจี ซึ่งดำเนินธุรกิจสื่อสารเทคโนโลยีวิจัย และ จัดงานสัมมนาชั้นนำระดับโลก ค้นหาข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ www.idc.com หรือ Twitter ที่ @IDC

No tags for this post.

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Kaymera Technologies ผู้นำระดับโลกด้านความปลอดภัยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระดับไฮเอนด์ ขยายฐานผู้ใช้ระบบป้องกันภัยคุกคามบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีความยืดหยุ่น

Kaymera Technol …

%d bloggers like this: