Breaking News
Home / ข่าวไอที / ดูโฮม ต่อยอดธุรกิจ สยายปีกสู่ออนไลน์ ใช้คลาวด์ของ AWS ในการขับเคลื่อน

ดูโฮม ต่อยอดธุรกิจ สยายปีกสู่ออนไลน์ ใช้คลาวด์ของ AWS ในการขับเคลื่อน

ต่อยอดธุรกิจ สยายปีกสู่ออนไลน์ ใช้คลาวด์ของ AWS ในการขับเคลื่อน

นายมารวย ตั้งมิตรประชา (ขวา) กรรมการบริหาร บริษัท ดูโฮม จำกัด พร้อมด้วย นายสุรวุฐิ์  พรทาบทอง (ซ้าย) Solution Architect Amazon Web Service เดินหน้าอัพเกรดเทคโนโลยี ขยายธุรกิจจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ โดยนำแพลตฟอร์มของ AWS มาให้บริการด้านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ และนำระบบ SAP S/4 HANA ขึ้นมาไว้บนคลาวด์ของ AWS เพื่อใช้บริหารจัดการระบบภายในองค์กร ที่สามารถบริหารและให้บริการได้ 24/7 โดยระบบมีความเสถียรไม่มีปัญหาเครื่องขัดข้องหรือต้องหยุดให้บริการ (Downtime) และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

อินทัช ติดอันดับ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเททำงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนในระยะยาว และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาความยั่งยืนให้กับธุรกิจทำให้บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “อินทัช” ได้รับคัดเลือกให้มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ของกลุ่มเทคโนโลยีในฐานะบริษัทที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance – ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2558 จากสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งได้จัดอันดับหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 683 บริษัทจดทะเบียนที่มีการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับรองรับความต้องการ และการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาลที่ดีควบคู่กับการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี

อินทัช ติดอันดั …

%d bloggers like this: