Breaking News
Home / โปรแกรม / แอพแนะนำ / เยาวชนไทยสร้างสรรค์สร้างแอพ ICareU เตือนภัยเพื่อสังคมไทย

เยาวชนไทยสร้างสรรค์สร้างแอพ ICareU เตือนภัยเพื่อสังคมไทย

เยาวชนไทยสร้างสรรค์สร้างแอพ   เตือนภัยเพื่อสังคมไทย

 ในปีที่ผ่านมาการสร้างเทรนด์ของโลกธุรกิจ เห็นจะหนีไปพ้นเรื่องของการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อทางธุรกิจ แต่ก็มีนักสร้างแอปพลิเคชันที่เป็นกลุ่มนักศึกษาหลาย ๆ สถาบัน สร้างแอพขึ้นมา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและต่อส่วนรวมและสามารถต่อยอดทางความคิดใหม่ ๆ ให้กับสังคมได้เป็นอย่างดี หนึ่งในนั้นเป็นกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประกอบด้วย นายมานิต ฉลภิญโญ นายธีรพงศ์ ภักดีคุณากร และนายเกรียงไกร
เซี่ยงวงษ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้ที่ปรึกษาอย่างอาจารย์ชนินทร เฉลิมสุข และอาจารย์อภิชาต คำปลิว ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่เรียกว่า  “โปรแกรมเตือนภัย (ICareU)”  ขึ้น เพื่อแจ้งเหตุในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่าง  ๆ  โดยที่ผู้ใช้บริการแอป สามารถกำหนดจุดบนแผนที่  พร้อมทั้งใส่รายละเอียดของเหตุและส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานโดยตรงได้ โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานศูนย์กลาง  หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเหตุจะได้รับข้อมูลของเหตุที่แจ้งมาอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของเหตุ ตำแหน่ง รายละเอียดของเหตุ รูปภาพ และข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้อย่างถูกต้อง อีกทั้งผู้ใช้ทั่วไป สามารถรับทราบจุดเกิดเหตุที่มีบนแผนที่ได้อีกด้วย

“จุดเด่นของแอปพลิเคชันเตือนภัย (ICAREU) เป็นการร่วมด้วยช่วยกันของคนในสังคม เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เพียงแต่จะได้ความสามัคคีของหมู่คณะแล้ว สังคมของเราก็จะเป็นสังคมแห่งผู้ให้ด้วย  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมแล้ว เราทุกคนสามารถเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมที่ดีขึ้นได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาบอกสถานที่อีกต่อไป เพียงแค่มีแอปพลิเคชันนี้   เราก็สามารถกำหนดจุดพิกัดได้ด้วยตนเองและมีความแม่นยำที่แน่นอน ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหน เพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันนี้ เราสามารถรับรู้ได้ว่าเส้นทางข้างหน้านั้นมีจุดเกิดเหตุใดบ้าง และควรหลีกเลี่ยงไปทางใด เพื่อความสะดวกสบาย”  นายธีรพงศ์หัวหน้าทีมผู้ออกแบบแอปกล่าว

นายธีรพงศ์ ภักดีคุณากร หัวหน้าทีมผู้ออกแบบแอปพลิเคชัน (ICAREU)  กล่าวต่อว่าโปรแกรมเตือนภัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้บน 2 แพลตฟอร์มระหว่างเว็บแอปพลิเคชันและอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟน บนระบบปฏิบัติการ Android ร่วมกับ Library ของ Google เช่น Google Map  ,Google Distance, Google Firebase และระบบฐานข้อมูล MySql ออกมาในรูปแบบของการกำหนดจุด เพื่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน สำหรับการกำหนดระยะทางระหว่างหน่วยงานกับผู้ใช้ โดยจะมีการคำนวณระยะทางที่ใกล้ที่สุดของหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบจากระยะของถนน (Google Distance) ระหว่างการขอความช่วยเหลือผู้ใช้ยังสามารถติดต่อไปยังหน่วยงานโดยผ่านทางเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดตามคำร้องขอที่ส่งไปได้ ประเด็นสำคัญ คือ 1. เพื่อให้ทราบถึงเหตุร้ายใกล้ตัวเรา และช่วยให้มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตในสังคมมากขึ้น   2. เพื่อเพิ่มช่องทางให้สามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ไปให้เจ้าหน้าที่ ที่เราต้องการขอความช่วยเหลือ ได้ทันท่วงทีและแสดงสถานที่อยู่ของเราใหม่ทางเจ้าหน้าที่รับทราบเพื่อที่จะมาช่วยเหลือได้ทันที  3. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความหวาดระแวงต่อปัญหาอาชญากรรมอีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเกิดด้วยการสร้างความตระหนักรูปถึงพื้นที่ที่ควรเพิ่มความระมัดระวังโดยประชาชนเป็นช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่อง 4. เพื่อเจ้าหน้าที่ได้ทราบประวัติของผู้แจ้ง ตำแหน่งผู้แจ้งชื่อ ข้อมูลที่จำเป็นบางส่วนได้รวดเร็วและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ที่ต้องรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น และไปยังที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที

เป้าหมายของแอป ICareU เตือนภัยเพื่อสังคมไทย คือ เพื่อให้มีช่องทางในการแจ้งข้อมูลเตือนภัย หรือขอความช่วยเหลือต่าง ๆ  ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการตอบรับ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาจากข้อมูลที่ ได้แจ้งอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องผ่านศูนย์กลางของหน่วยงานใด ๆ …ถือเป็นผลงานของเยาวชนไทยจากรั้วมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่น่าประทับใจ

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

มาแล้วกับ Discover Weekly บน Spotify เพลย์ลิสต์พิเศษที่คัดสรรมาสำหรับคุณโดยเฉพาะ

มาแล้วกับ Disco …

%d bloggers like this: