Breaking News
Home / โปรแกรม / แอพแนะนำ / เยาวชนไทยสร้างสรรค์สร้างแอพ ICareU เตือนภัยเพื่อสังคมไทย

เยาวชนไทยสร้างสรรค์สร้างแอพ ICareU เตือนภัยเพื่อสังคมไทย

เยาวชนไทยสร้างสรรค์สร้างแอพ   เตือนภัยเพื่อสังคมไทย

 ในปีที่ผ่านมาการสร้างเทรนด์ของโลกธุรกิจ เห็นจะหนีไปพ้นเรื่องของการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อทางธุรกิจ แต่ก็มีนักสร้างแอปพลิเคชันที่เป็นกลุ่มนักศึกษาหลาย ๆ สถาบัน สร้างแอพขึ้นมา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและต่อส่วนรวมและสามารถต่อยอดทางความคิดใหม่ ๆ ให้กับสังคมได้เป็นอย่างดี หนึ่งในนั้นเป็นกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประกอบด้วย นายมานิต ฉลภิญโญ นายธีรพงศ์ ภักดีคุณากร และนายเกรียงไกร
เซี่ยงวงษ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้ที่ปรึกษาอย่างอาจารย์ชนินทร เฉลิมสุข และอาจารย์อภิชาต คำปลิว ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่เรียกว่า  “โปรแกรมเตือนภัย (ICareU)”  ขึ้น เพื่อแจ้งเหตุในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่าง  ๆ  โดยที่ผู้ใช้บริการแอป สามารถกำหนดจุดบนแผนที่  พร้อมทั้งใส่รายละเอียดของเหตุและส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานโดยตรงได้ โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานศูนย์กลาง  หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเหตุจะได้รับข้อมูลของเหตุที่แจ้งมาอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของเหตุ ตำแหน่ง รายละเอียดของเหตุ รูปภาพ และข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้อย่างถูกต้อง อีกทั้งผู้ใช้ทั่วไป สามารถรับทราบจุดเกิดเหตุที่มีบนแผนที่ได้อีกด้วย

“จุดเด่นของแอปพลิเคชันเตือนภัย (ICAREU) เป็นการร่วมด้วยช่วยกันของคนในสังคม เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เพียงแต่จะได้ความสามัคคีของหมู่คณะแล้ว สังคมของเราก็จะเป็นสังคมแห่งผู้ให้ด้วย  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมแล้ว เราทุกคนสามารถเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมที่ดีขึ้นได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาบอกสถานที่อีกต่อไป เพียงแค่มีแอปพลิเคชันนี้   เราก็สามารถกำหนดจุดพิกัดได้ด้วยตนเองและมีความแม่นยำที่แน่นอน ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหน เพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันนี้ เราสามารถรับรู้ได้ว่าเส้นทางข้างหน้านั้นมีจุดเกิดเหตุใดบ้าง และควรหลีกเลี่ยงไปทางใด เพื่อความสะดวกสบาย”  นายธีรพงศ์หัวหน้าทีมผู้ออกแบบแอปกล่าว

นายธีรพงศ์ ภักดีคุณากร หัวหน้าทีมผู้ออกแบบแอปพลิเคชัน (ICAREU)  กล่าวต่อว่าโปรแกรมเตือนภัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้บน 2 แพลตฟอร์มระหว่างเว็บแอปพลิเคชันและอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟน บนระบบปฏิบัติการ  ร่วมกับ Library ของ Google เช่น Google Map  ,Google Distance, Google Firebase และระบบฐานข้อมูล MySql ออกมาในรูปแบบของการกำหนดจุด เพื่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน สำหรับการกำหนดระยะทางระหว่างหน่วยงานกับผู้ใช้ โดยจะมีการคำนวณระยะทางที่ใกล้ที่สุดของหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบจากระยะของถนน (Google Distance) ระหว่างการขอความช่วยเหลือผู้ใช้ยังสามารถติดต่อไปยังหน่วยงานโดยผ่านทางเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดตามคำร้องขอที่ส่งไปได้ ประเด็นสำคัญ คือ 1. เพื่อให้ทราบถึงเหตุร้ายใกล้ตัวเรา และช่วยให้มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตในสังคมมากขึ้น   2. เพื่อเพิ่มช่องทางให้สามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ไปให้เจ้าหน้าที่ ที่เราต้องการขอความช่วยเหลือ ได้ทันท่วงทีและแสดงสถานที่อยู่ของเราใหม่ทางเจ้าหน้าที่รับทราบเพื่อที่จะมาช่วยเหลือได้ทันที  3. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความหวาดระแวงต่อปัญหาอาชญากรรมอีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเกิดด้วยการสร้างความตระหนักรูปถึงพื้นที่ที่ควรเพิ่มความระมัดระวังโดยประชาชนเป็นช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่อง 4. เพื่อเจ้าหน้าที่ได้ทราบประวัติของผู้แจ้ง ตำแหน่งผู้แจ้งชื่อ ข้อมูลที่จำเป็นบางส่วนได้รวดเร็วและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ที่ต้องรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น และไปยังที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที

เป้าหมายของแอป ICareU เตือนภัยเพื่อสังคมไทย คือ เพื่อให้มีช่องทางในการแจ้งข้อมูลเตือนภัย หรือขอความช่วยเหลือต่าง ๆ  ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการตอบรับ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาจากข้อมูลที่ ได้แจ้งอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องผ่านศูนย์กลางของหน่วยงานใด ๆ …ถือเป็นผลงานของเยาวชนไทยจากรั้วมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่น่าประทับใจ

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

บัซซี่บีส์ ลุย WhatSale Thailand แอปพลิเคชั่นที่รวมโปรโมชั่นมากกว่า 1,000 แบรนด์ ตอบโจทย์ขาช้อปเพียงคลิกเดียว อัพเดทแบบเรียลไทม์ ภายใต้แนวคิด “แอปเดียว ครบทุกโปร”

บัซซี่บีส์ ลุย …

%d bloggers like this: