Breaking News
Home / ข่าวไอที / มศว. ปรับตัวเข้าสู่องค์กรแบบดิจิทัล ด้วย SAP ERP รับนโยบาย Thailand 4.0 ร่วมกับ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย

มศว. ปรับตัวเข้าสู่องค์กรแบบดิจิทัล ด้วย SAP ERP รับนโยบาย Thailand 4.0 ร่วมกับ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย

มศว. ปรับตัวเข้าสู่องค์กรแบบดิจิทัล ด้วย รับนโยบาย Thailand 4.0 ร่วมกับ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล (ที่ 4 จากขวา) อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU ERP : Power Of UNITY) ที่ร่วมดำเนินการกับ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด โดยมี นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร (ที่ 3 จากขวา) Founder & Group Director และ นายเกรียงไกร โชคพิพัฒนผล(ที่ 2 จากขวา) Assistant Vice President บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด รวมทั้งผู้บริหารจากทางบริษัท SAP (Thailand) และ บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (ทางซ้ายของภาพ) เข้าร่วมงานพร้อมบรรยายถึงโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ สำหรับโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อจัดการ และดำเนินงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดมาตรฐานภายในมหาวิทยาลัย และก้าวไปสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่ทั้งบุคลากร นิสิต นักศึกษา รวมถึงการให้ข้อมูลบริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ด้วยระบบ ERP จาก SAP ซึ่งเป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลชั้นนำของโลก

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

MSC รับรางวัล FY2019 Champion of Data Protection Group

รายชื่อในภาพจาก …

%d bloggers like this: