Breaking News
Home / ข่าวไอที / มศว. ร่วมกับ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย เร่งเดินหน้าปรับตัวเข้าสู่องค์กรแบบดิจิทัล รับนโยบาย Thailand 4.0

มศว. ร่วมกับ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย เร่งเดินหน้าปรับตัวเข้าสู่องค์กรแบบดิจิทัล รับนโยบาย Thailand 4.0

ร่วมกับ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย

เร่งเดินหน้าปรับตัวเข้าสู่องค์กรแบบดิจิทัล รับนโยบาย Thailand 4.0

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เดินหน้าปรับตัวเข้าสู่องค์กรแบบดิจิทัล จัดทำโครงการพัฒนาระบบทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU ERP : Power Of UNITY) ที่ร่วมดำเนินการกับ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อจัดการและดำเนินงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดมาตรฐานภายในมหาวิทยาลัย และก้าวไปสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ระบุการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เล็งเห็นประโยชน์มหาศาลที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้รับ ทั้งเรื่องความสะดวกในการทำงานให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร รวมถึงการให้ข้อมูลบริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ด้วยระบบ ERP จาก SAP ซึ่งเป็นระบบการจัดการภาพรวมของทุกหน่วยงานภายในองค์กรชั้นนำของโลก

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้ในหลายๆ องค์กรต่างมีการขยับตัว ปรับตัวเข้าสู่องค์กรแบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคม เพราะตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารต้องฉับไว ทันเหตุการณ์ และยังถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลผลักดันและสนับสนุนให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และยกระดับมาตรฐานการทำงานในทุกๆ ฝ่าย ดังนั้นด้านการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของทั้งสังคม และเศรษฐกิจก็ต้องขยับตัวและปรับตัวตามเช่นกัน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็เห็นความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนและทำให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่ยุคดิจิทัล

สำหรับการทำโครงการพัฒนาระบบทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU ERP : Power Of UNITY) ที่ร่วมดำเนินการกับ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อจัดการและดำเนินงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดมาตรฐานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้ข้อมูลบริการด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำด้วยระบบ ERP จาก SAP เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อย่างรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ  โครงการนี้จึงถือเป็นการก้าวไปสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

“การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่ทั้งนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ทำให้ทุกคนสามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมากเข้ามาอยู่ที่เดียวกันได้ และยังเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัยในการรักษาข้อมูล เช่น ในส่วนการวางแผนงานระบบภายในคณะ/หน่วยงาน การส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกันภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการดำเนินการและบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิ เปลี่ยนจากการบันทึกข้อมูลลงบนกระดาษให้กลายเป็นการจัดการข้อมูลบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ระบบออนไลน์ถึงกัน โดยเป็นข้อมูลเดียวกัน ถือเป็นการใช้แอปพลิเคชันเพื่อสร้างความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัยของเราได้ ซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ เหล่านี้จะช่วยให้สามารถทำงานไปได้อย่างรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งนี่ก็เป็นเพียงประโยชน์ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลเท่านั้น” รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กล่าว

นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร กรรมการ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า

สำหรับความจำเป็นของการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร ในมหาวิทยาลัยคือ

ปรกติแล้วมหาวิทยาลัย มีพันธกิจที่หลากหลาย มิใช่เพียงแค่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคมและประเทศชาติอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ แต่มีทั้งการวิจัย การบริการวิชาการ และอื่นๆ จึงทำให้มีธุรกรรมมากมายทั้งในด้านปริมาณรายการ และรูปแบบ ระบบที่สามารถรองรับกับการทำงานที่สอดคล้องและเหมาะสมได้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งนั่นก็คือ SAP ERP

องค์กรได้รับประโยชน์จากการใช้ระบบ SAP ที่ติดตั้งโดย I AM Consulting อย่างไรบ้าง

ด้วย SAP ERP ซึ่งมีคุณสมบัติ Online Realtime Integration โดยมีการเก็บข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง รองรับการบันทึกข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลได้จากทุกส่วนงานได้พร้อมกัน จึงสามารถงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องทันต่อเหตุการณ์

นอกจากนี้ ระบบงานต่างๆ ของ SAP ERP  ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับความต้องการของการบริหารงานมหาวิทยาลัยได้ เช่น รองรับการทำบัญชีสามมิติ การทำบัญชีกองทุน การควบคุมงบประมาณ การจัดการต้นทุนทั้งนี้ บริษัท ไอแอมคอนซัลติ้ง ในฐานะ SAP Gold Partner ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำโครงการ SAP ERP ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ จึงสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาใช้เพื่อความสำเร็จของโครงการฯ และมหาวิทยาลัย

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

“กัทส์” ทุ่ม 100 ล้าน เปิดตัว “Guts City Monitoring” ระบบอัจฉริยะรักษาความปลอดภัย จดจำใบหน้าบุคคล และพฤติกรรมที่ผิดวิสัย ด้วยเทคโนโลยี AI เพิ่มความปลอดภัยให้กับพลเมืองทุกคน

“กัทส์” ทุ่ม 10 …

%d bloggers like this: