Breaking News
Home / ข่าวไอที / อินทัช ฉลองครบรอบ 34 ปี

อินทัช ฉลองครบรอบ 34 ปี

อินทัช ฉลองครบรอบ 34 ปี

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการ, นายเอนก  พนาอภิชน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ พร้อมทั้งกรรมการและผู้บริหารจากบริษัทในกลุ่มอินทัช ประกอบด้วยนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการ, นายไพบูลย์  ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม, นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  และนายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ  บมจ.  ซีเอส ล็อกซอินโฟ ให้เกียรติร่วมงานฉลองครบรอบ 34 ปี อินทัช ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมมอบเข็มที่ระลึกแก่พนักงานที่ทำงานกับบริษัทในกลุ่มอินทัชครบ 20 ปี จำนวน 246 คน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี ณ อาคาร เอไอเอส ทาวเวอร์ 1

**********************************

บุคคลในภาพ – ผู้บริหาร (แถวยืน) เรียงจากซ้ายไปขวา

1.นายอนันต์              แก้วร่วมวงศ์                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ (คนที่ 4)

2.นายเอนก               พนาอภิชน                          รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์  (คนที่ 5)

3.ดร.วิรัช                  อภิเมธีธำรง                         ประธานคณะกรรมการ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์  (คนที่ 6)

4.นายพารณ             อิศรเสนา ณ อยุธยา             ประธานกรรมการ บมจ.ไทยคม  (คนที่ 7)

5.นายสมชัย              เลิศสุทธิวงศ์                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (คนที่ 8)

6.นายไพบูลย์            ภานุวัฒนวงศ์                      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม  (คนที่ 9)

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

ขายฟินฟิน บินเที่ยวไต้หวันกับบียอน

ขายฟินฟิน บินเท …

%d bloggers like this: