Breaking News
Home / ข่าวไอที / ‘นิด้า’ จัดปาฐกถาพิเศษ “Fintech Startups ยุทธศาสตร์ใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” รับไทยแลนด์ 4.0

‘นิด้า’ จัดปาฐกถาพิเศษ “Fintech Startups ยุทธศาสตร์ใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” รับไทยแลนด์ 4.0

 ‘นิด้า’ จัดปาฐกถาพิเศษ “Fintech Startups

ยุทธศาสตร์ใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย รับไทยแลนด์ 4.0

หรือ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Fintech Startups ยุทธศาสตร์ใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับธุรกรรมทางการเงินผ่านเทคโนโลยีของวันพรุ่งนี้    โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรพล  โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย Fintech แห่งชาติ นอกจากนี้ ยังมีเสวนาพิเศษจาก นางทิพย์สุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางขัตติยา อินทรวิชัย  ผู้แทนประธานสมาคมธนาคารไทย  พร้อมด้วย นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนายเจษฏา สุขทิศ รักษาการนายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย    ให้เกียรติร่วมเสวนาในครั้งนี้ โดยเริ่มลงทะเบียนเข้างานเวลา 12.30 น. (ฟรี) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก (ชั้น3)    อาคารสยามบรมราชกุมารี นิด้า

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

แคสเปอร์สกี้ แลป เปิดโปง “โรมมิ่ง แมนทิส” มัลแวร์สมาร์ทโฟนล่าสุดที่กำลังกระหน่ำโจมตีเอเชีย

แคสเปอร์สกี้ แล …

%d bloggers like this: