Breaking News
Home / ข่าวไอที / กิจกรรม / โนเกีย โซลูชั่นส์ แอนด์ เน็ตเวิร์คส ห่วงใยสังคม จัดโครงการ “ไทย ไซเบอร์ คิดส์” พัฒนาศักยภาพด้านไอทีนักเรียนไทย

โนเกีย โซลูชั่นส์ แอนด์ เน็ตเวิร์คส ห่วงใยสังคม จัดโครงการ “ไทย ไซเบอร์ คิดส์” พัฒนาศักยภาพด้านไอทีนักเรียนไทย

ห่วงใยสังคม จัดโครงการ “ไทย ไซเบอร์ คิดส์” พัฒนาศักยภาพด้านไอทีนักเรียนไทย

จากความก้าวหน้าของโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมุมใดของโลกก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยเทคโนโลยี อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารยังเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาด้านการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่เยาวชนไทยยังต้องเผชิญอยู่คือ การที่โรงเรียนส่วนใหญ่ในชนบทยังขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ทได้อย่างทั่วถึง

บริษัท โนเกีย โซลูชั่นส์ แอนด์ เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลกได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการ “ไทย ไซเบอร์ คิดส์” มอบชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มูลค่า 881,250 บาท (แปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาท) สำหรับโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี โดยมีโรงเรียนที่ร่วมโครงการได้แก่ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ (อำเภอลำลูกกา) และโรงเรียนชุมชมประชานิกรอำนวยเวทย์ (อำเภอหนองเสือ)

โครงการ “ไทย ไซเบอร์ คิดส์” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโดยใช้ไอทีเป็นเครื่องมือ สนับสนุนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ทให้มีความพร้อมต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ลดช่องว่างการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะด้านไอที รู้จักคิดสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอให้สังคมภายนอกห้องเรียนได้เห็นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้เป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

เด็กชายวันชัย จันทวลี และเด็กหญิงนพวรรณ พราหมวงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชมประชานิกรอำนวยเวทย์ กล่าวว่า “พวกหนูดีใจที่มีผู้ใหญ่ใจดีมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้โรงเรียนเราได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้ได้มีโอกาสเรียนรู้มากขึ้น ปรกติที่โรงเรียนถ้าเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมจะเรียนคอมพิวเตอร์สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และคอมพิวเตอร์ 1 ตัวต่อนักเรียน 2 คน พวกเราคิดว่านี่คือโอกาสที่ผู้ใหญ่ใจดีมอบให้ที่จะช่วยให้เราได้เรียนรู้ หาความรู้กับสิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ทรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทั้งหัดพิมพ์งานส่งคุณครู  วาดรูปจากโปรแกรม Illustrator  หรือทำหนังสืออีบุ๊ค”

 เด็กหญิงพิมญาฏา ศรีจันทึก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ กล่าวว่า “การที่มีผู้ใหญ่ใจดีมามอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารให้กับโรงเรียนเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะ เพราะทำให้พวกหนูมีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์กันได้ทั่วถึง อีกทั้งจะมีพี่ๆ มาสอนการใช้งานนอกเหนือจากการเรียนที่คุณครูสอนอีก หนูว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะถือเป็นการเรียนรู้นอกตำราเรียน นอกจากนั้นการที่มีคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น และยังต่ออินเทอร์เน็ทได้ด้วยก็ทำให้พวกเราสามารถค้นคว้าหาข้อมูลทำรายงานตามโปรแกรมต่างๆ ที่คุณครูสั่งงานได้  ไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มก็ตาม”

เด็กชายรชต จันทร์ไพศรี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเด็กชายสิทธิชัย ฟักโพธิ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ กล่าวเสริมว่า “พวกเราขอขอบคุณบริษัท โนเกีย โซลูชั่นส์ แอนด์ เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่ได้เลือกโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์เป็นหนึ่งในโครงการ “ไทย ไซเบอร์ คิดส์” พวกผมคิดว่าคอมพิวเตอร์สามารถส่งเสริมให้เด็กสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็น แต่เมื่อใช้แล้วก็ต้องดูเวลาด้วย อย่านานมากเกินไป การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ทำให้เราห่างไกลจากยาเสพติด นอกจากนั้นการใช้คอมพิวเตอร์เป็นการเรียนรู้และสามารถต่อยอดจากห้องเรียนได้ เพราะถ้าหากเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เก่งๆ เราก็สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต”

จากภาพ: ดร.วิชัย แสงศรี (แถวหลังที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายดอน สมิตะเกษตริน (แถวหลังที่ 5 จากซ้าย) นายอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และคณะ รับมอบชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี มูลค่า 881,250 บาท (แปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาท) ในโครงการ “ไทย ไซเบอร์ คิดส์” จาก มร.เซบาสเตียน โลฮอง (แถวหลังที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการ บริษัท โนเกีย โซลูชั่นส์ แอนด์ เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายสรรเพชร นิลรัตน์ (แถวหลังที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ซึ่งเป็นองค์กรประสานงานและดำเนินโครงการร่วมถ่ายภาพด้วย

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

ไทยพาณิชย์ และดิจิทัล เวนเจอร์ส จัดสัมมนา Faster Future Forum 2018 ปลดล็อก Blockchain เทคโนโลยีพลิกโฉมธุรกิจโลก

ไทยพาณิชย์ และด …

%d bloggers like this: