Breaking News
Home / ข่าวไอที / ไอเอสเอสพีจัดสัมมนาฟรีในหัวข้อ “เพิ่มศักยภาพค้าปลีกยุคใหม่ด้วย Cloud Technology by ISSP”

ไอเอสเอสพีจัดสัมมนาฟรีในหัวข้อ “เพิ่มศักยภาพค้าปลีกยุคใหม่ด้วย Cloud Technology by ISSP”

ไอเอสเอสพีจัดสัมมนาฟรีในหัวข้อ “เพิ่มศักยภาพค้าปลีกยุคใหม่ด้วย Technology by Free Siminar

บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด หรือ ไอเอสเอสพี (ISSP)  ขอเชิญนักธุรกิจ ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานสัมมนาเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจและการปรับ ตัวให้เข้ากับโลกธุรกิจไอทียุคใหม่ IOT (Internet of Things) ในหัวข้อ “เพิ่มศักยภาพค้าปลีกยุคใหม่ด้วย Cloud Technology by ISSP” ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารสาทรสแควร์ ห้อง Victor Club ชั้น 8 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าฟังสัมมนาได้ฟรี โดยติตต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 02-225-5844 ต่อ 9814 , 9873 หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://issp.co.th/articledetail.asp?id=8207
ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจชั้นนำมาร่วม บรรยายในครั้งนี้ ได้แก่ นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานพัฒนาและวิจัยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะมาบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางไอทีกับธุรกิจค้าปลีกยุค E-commerce” , นางสาวกนกชนา เพ็ชรรัตน์ รองประธานฝ่ายพัฒนาช่องทางธุรกิจ บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด (ISSP) จะมาบรรยายในหัวข้อ “กรณีศึกษา SAP Business One บนเทคโนโลยี Cloud” และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคลาวด์จากไอเอสเอสพี ที่จะมาบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมในการ ทำธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันทางการตลาดยุคดิจิตอล ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ ที่จะมาช่วยบริหารการจัดการธุรกิจได้แบบครบวงจร และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและสร้างความได้เปรียบทางการค้าในยุคใหม่ให้ ธุรกิจให้ก้าวไปให้ทันโลกธุรกิจไอทียุคใหม่ IOT (Internet of Things)

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

MSC รับรางวัล FY2019 Champion of Data Protection Group

รายชื่อในภาพจาก …

%d bloggers like this: