Breaking News
Home / ข่าวไอที / ฟูจิตสึเสริ​มโซลูชันบิ๊​กดาต้า เพื่อการวิ​เคราะห์ข้อ​มูลที่แม่น​ยำ

ฟูจิตสึเสริ​มโซลูชันบิ๊​กดาต้า เพื่อการวิ​เคราะห์ข้อ​มูลที่แม่น​ยำ

ฟูจิตสึเสริมโซลูชันบิ๊กดาต้า เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำของธุรกิจส่วนหน้า

ด้วยการผสานการทำงาน ด้านดาต้าเวอร์ชวลไรเซชันจาก   QlikView

รวมไว้ในโซลูชันบิ๊กดาต้า

fujitsuกรุงเทพฯ , 30 กันยายน 2557 เปิดตัว QlikView เครื่องมือด้านธุรกิจอัจฉริยะจากผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ดาต้าเวอร์ชวลไรเซชัลอย่าง Qlik Technologies ซึ่งได้ถูกผนวกติดตั้งเข้าในโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลที่พัฒนาโดย บิซิเนส แอพพลิเคชัน โอเปอเรชัน ดาต้า เมเนจเมนท์แอนด์อนาไลทิค  ด้วยโซลูชันจากฟูจิตสึนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลบิ๊กดาต้า โดยโซลูชันใหม่นี้พร้อมให้บริการแล้วในประเทศญี่ปุ่น

QlikView มาพร้อมกับอินเทอร์เฟสที่สามารถทำงานได้อย่างง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงช่วยให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถวิเคราะห์และสร้างภาพเสมือนของข้อมูลบิ๊กดาต้าผ่านกระบวนการง่ายๆได้ ดังนั้นไม่ว่าใครที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทางธุรกิจ อาทิ ทีมขายหรือทีมการตลาดก็สามารถนำข้อมูลของตนเองมาวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย และได้ผลลัพธ์ไปปรับปรุงกระบวนการทำธุรกิจของตนได้อย่างดียิ่งขึ้น ตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว

ฟูจิตสึยังได้จัดเตรียมบริการด้านการฝึกอบรมเพื่อช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ในการนำไปติดตั้ง ใช้งานให้ QlikView เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย และยังวางแผนการขาย QlikView ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เชิงเดี่ยว ด้วยทั้งหมดนี้ ฟูจิตสึจึงพร้อมอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและสร้างความสามารถในการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมภายใต้ข้อมูลที่สังเคราะห์อย่างสมบูรณ์แบบ

ข้อมูลพื้นฐาน

ปัจจุบันการใช้ข้อมูลบิ๊กดาต้ายังคงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านไอทีโดยเฉพาะ หรือต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ในการสังเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ แต่การเติบโตของความต้องการในการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วในหลายๆ ส่วนงาน โดยเฉพาะส่วนงานที่ต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้โดยตรงในการวางแผนกลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการขาย มูลเหตุเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในกระบวนการใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้กระบวนการทำงานที่ง่ายที่สุด เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบข้อมูลโดยตรงเช่นฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาดจะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดังนั้นเพื่อการตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โซลูชัน Operational Data Management & Analytics จากฟูจิตสึ จึงได้รวมความสามารถของผลิตภัณฑ์ QlikView ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำเวอร์ชวลไรเซชันของข้อมูลจาก Qlik Technologies ซึ่งเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ด้านดาต้าเวอร์ชวลไรเซชัน เพื่อให้ฟูจิตสึพร้อมมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์จากผลิตภัณฑ์นี้ผนวกร่วมกับประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการใช้ข้อมูลบิ๊กดาต้าร่วมกัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. 1. ผสานการทำงานของโซลูชัน Operational Data Management & Analytics ร่วมกับ QlikView

(1) ช่วยให้การวิเคราะห์แง่มุมต่างๆ ผ่านกระบวนการใช้งานที่เรียบง่าย

ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในแง่มุมต่างๆ จากมุมมองที่หลากหลายทางธุรกิจ เช่น มุมมองด้านยอดขายต่อหน่วยขาย หรือมุมมองงานขายต่อผลิตภัณฑ์ ผสานด้วยการนำเสนอแบบแผนที่และกราฟที่จะช่วยให้การนำเสนอข้อมูลสามารถอ่านผลได้ผ่านรูปแบบที่เข้าใจง่ายดาย

(2) ติดตั้งใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

การแปลงข้อมูลและกระบวนการวิเคราะหที่จำเป็นในการแสดงผลของ QlikView ถูกเชื่อมโยงร่วมเข้ากับโซลูชัน Operational Data Management & Analytics เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อติดตั้งเสร็จ

  1. บริการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ในส่วนงานต่างๆ ใช้งานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ฟูจิตสึมีบริการด้านการฝึกอบรมที่หลากหลาย ตั้งแต่ การฝึกอบรมการติดตั้ง การดำเนินการใช้งาน QlikView อย่างไรเพื่อการรองรับการวิเคราะห์และการดำเนินงานที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยการฝึกอบรมสามารถแบ่งเป็นกลุ่มในรูปแบบสัมมนาหรือจัดอบรมเฉพาะที่บริษัทก็ได้

นายฟิลิปป์ เบเนค รองประธาน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นของ Qlik กล่าวว่า “Qlik มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นพันธมิตรร่วมกับฟูจิตสึในการริเริ่มด้านบิ๊กดาต้า ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่เข้มแข็งร่วมกันระหว่าง QlikView และความสามารถด้านนวัตกรรมของฟูจิตสึจะช่วยให้นักธุรกิจสามารถค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้าได้อย่างมีประโยชน์ ผลลัพธ์จากโซลูชัน Operational Data Management & Analytics จะช่วยให้นักธุรกิจในญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ ทั่วโลกสามารถสร้างการตัดสินใจที่รวดเร็วและเหมาะสมยิ่งขึ้น อันนำไปสู่ความคล่องตัวและความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น Qlik รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้สนับสนุนฟูจิตสึและลูกค้า ให้พวกเราได้เริ่มต้นนำ QlikView และ Operational Data Management & Analytics ไปใช้งานทั่วทั้งองค์กร

ราคาและกำหนดการให้บริการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ ราคา กำหนดวางตลาด
Operational Data Management & Analytics integrated with QlikView เริ่มต้นที่ 20 ล้านเยน เริ่มวางตลาดภายในไตรมาส 3 ของปี 2557
QlikView (แบบเดี่ยว) ความต้องการติดตั้งขั้นต่ำ (ไลเซนต์เซิร์ฟเวอร์บวก 5 ไลเซนต์สำหรับไคลเอ็นต์เชื่อมต่อ) พร้อมการบริการสนับสนุนปีแรก เริ่มต้นที่ 3 ล้านเยน วางจำหน่ายแล้ว
บริการฝึกอบรม การอบรมการติดตั้ง QlikView เริ่มต้นที่

126,000 เยน

การอบรมการใช้งาน (ขึ้นกับการเสนอราคา)

เริ่มเดือนกันยายน พ.ศ. 2557

เป้าหมายการขาย

มีบริษัทนำไปติดตั้ง 300 บริษัท ภายในปี พ.ศ. 2558

เกี่ยวกับ ฟูจิตสึ

ฟูจิตสึ ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) จากประเทศญี่ปุ่น ให้บริการไอทีโซลูชั่นที่ครบวงจร นับจากผลิตภัณฑ์ด้านไอที, ไอทีโซลูชั่นเพื่อธุรกิจ ไปจนถึงการบริการด้านไอทีต่างๆ ด้วยจำนวนพนักงานที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญกว่า 162,000 คน ที่ให้บริการลูกค้าในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ทำให้ฟูจิตสึพร้อมที่จะใช้ประสบการณ์และพลังของไอซีที มาร่วมสร้างอนาคตไปกับลูกค้า ปัจจุบันฟูจิตสึ รายงานรายรับประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีมูลค่าอยู่ที่ 4.8 ล้านล้านเยน (46,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fujitsu.com

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

อินทัช ติดอันดับ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเททำงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนในระยะยาว และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาความยั่งยืนให้กับธุรกิจทำให้บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “อินทัช” ได้รับคัดเลือกให้มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ของกลุ่มเทคโนโลยีในฐานะบริษัทที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance – ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2558 จากสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งได้จัดอันดับหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 683 บริษัทจดทะเบียนที่มีการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับรองรับความต้องการ และการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาลที่ดีควบคู่กับการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี

อินทัช ติดอันดั …

%d bloggers like this: